Антропічний вплив на атмосферу, гідросферу та грунти.

Додано: 4 березня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

Як попередити порушення людиною рівноваги в біосфері?

варіанти відповідей

Вивчати біологію рідкісних і зникаючих видів

Підвищувати продуктивність біомаси екосистеми

Враховувати екологічні закономірності в господарській діяльності

Підвищувати інтенсивність господарської діяльності

Запитання 2

Наведіть приклади антропічних екологічних проблем:

варіанти відповідей

Парниковий ефект

Падіння метеоритів

Виверження вулканів

Землетруси

Запитання 3

З якою геологічною оболонкою пов‘язані такі екологічні проблеми як руйнування озонового екрану, кислотні опади?

варіанти відповідей

Атмосферою

Літосферою

Гідросферою

Біосферою

Запитання 4

Чому не можна збирати гриби, фрукти з дерев, ягоди з кущів, лікарські трави на узбіччі автомобільних доріг?

варіанти відповідей

Накопичують шкідливі сполуки з кислотних дощів

Вони втрачають смак і мають малі розміри

Накопичують важкі метали, які потрапляють в грунти з вихлопних газів

Вони забруднені пилом

Запитання 5

Хімічні засоби боротьби з бур‘янами- це......

варіанти відповідей

Інсектициди

Фітонциди

Гербіциди

Фугніциди

Запитання 6

Руйнування верхніх горизонтів грунту сильними вітрами або водними потоками- це....

варіанти відповідей

Ерозія

Евтрофікаці

Смог

Парниковий ефект

Запитання 7

Масове розмноження фітопланктону, що спричинює зміну забарвлення води і погіршує кисневу забезпеченість вод, - це......

варіанти відповідей

Епідемія

Озонові діри

Кислотні опади

«Цвітіння» води

Запитання 8

Видиме сильне забруднення повітря, що характеризується поєднанням частинок пилу, краплин туману, газоподібних забруднювачів і диму,- це.....

варіанти відповідей

Урбанізація

Озонові діри

Смог

Парниковий ефект

Запитання 9

Назвіть наслідки викидів сірчистого газу в атмосферу?

варіанти відповідей

Кислотні дощі

Цвітіння воли

Засолення грунтів

Озонові діри

Запитання 10

Яка основна причина різкого зростання впливу людини на природу?

варіанти відповідей

Високий рівень розумового розвитку

Зменшення конкуренції з тваринами

Збільшення кількості населення

Зміна клімату Землі

Запитання 11

Як називаються впливи господарської діяльності людини на природу?

варіанти відповідей

Абіотичні

Біотичні

Антропічні

Еволюційні

Запитання 12

До складу біосфери належать:

(декілька відповідей)

варіанти відповідей

нижній шар атмосфери

верхній шар гідросфери

уся літосфера

верхній шар літосфери

верхні шари атмосфери

уся гідросфера

верхній шар гідросфери

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест