Антропічний вплив на атмосферу, гідросферу та грунти

Додано: 29 березня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Назвіть складник атмосферного повітря, із збільшенням концентрації якого пов'язують глобальне потепління

варіанти відповідей

озон

чадний газ

вуглекислий газ

азот

Запитання 2

Назвіть наслідки викидів сірчистого газу в атмосферу

варіанти відповідей

кислотні дощі

цвітіння води

засолення грунтів

озонові діри

Запитання 3

назвіть речовину в складі вихлопних газів, яка потрапляючи у легені та кров, призводить до кисневого голодування тканин оганізму

варіанти відповідей

озон

чадний газ

вуглекислий газ

азот

Запитання 4

Викиди в атмосферу вихлопних газів призводять до :

варіанти відповідей

смогу

озонових дірок

кислотних випадів

парниковий ефект

Запитання 5

Масове розмноження фітопланктону, що спричиняє зміну забарвлення води і погіршує надходження кисню до водойми називається:

варіанти відповідей

кислотні опади

"цвітіння" води

епідемія

біоакумуляція

Запитання 6

Виберіть ознаку хвороби Мінамати

варіанти відповідей

інфекційна

інвазійна

причина - віруси

механізм виникнення - біоакумуляція в ланцюгах живлення

Запитання 7

Автотранспорт є серйозним джерелом забруднення грунтів

варіанти відповідей

нітратами

антибіотиками

свинцем

сполуками ртуті

Запитання 8

Наведіть приклад алергенного виду рослин-бур'янів, що є одним із видів біологічного забруднення

варіанти відповідей

амброзія полинолиста

осот польовий

портулак городній

пирій повзучий

Запитання 9

Для боротьби з комахами- шкідниками застосовують

варіанти відповідей

гербіциди

інсектициди

фунгіциди

акароциди

Запитання 10

Як називається органічна складова грунтів, що визначає їхню родючість

варіанти відповідей

мінерали

гумус

галькова фракція

важкі метали

Запитання 11

Назвіть три важких метали , що обов'язково контролюються у продуктах харчування

варіанти відповідей

натрій, калій, кальцій

ферум, алюміній, магній

ртуть, кадмій, свинець

барій, ванадій, аурум

Запитання 12

Фізичне забруднення викликають

варіанти відповідей

стічні води цукрового заводу

теплі води електростанцій

оксиди Нітрогену металургійного заводу

метеори з космосу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест