Апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних мереж

Додано: 19 січня
Предмет:
Тест виконано: 3 рази
19 запитань
Запитання 1

Апаратний пристрій для з’єднання комп’ютера і мережевого кабелю :

варіанти відповідей

шлюз;

мережева карта;

міст;

концентратор

Запитання 2

Пристрої мережі з’єднуються кабелями за допомогою:

варіанти відповідей

робочих станцій

інтерфейсів

серверів мережі

мережевого адаптера

Запитання 3

Сервер – це:

варіанти відповідей

потужний комп’ютер для обслуговування мережі

комп’ютер із модемом

програма початкового завантаження

будь-який комп’ютер мережі

Запитання 4

Апаратними компонентами комп’ютерних мереж є:

варіанти відповідей

 кабелі;

робочі станції;

сервери;

адаптери

Запитання 5

Пристрій, який при отриманні пакетів даних створює спеціальне внутрішнє з’єднання (сегмент) між двома своїми портами, ізолюючи таким чином трафік, називається:

варіанти відповідей

комутатором

мостом

шлюзом

повторювачем

Запитання 6

Мережевий адаптер виконує таку функцію:

варіанти відповідей

реалізовує стратегію доступу від одного комп’ютера до іншого;

кодує інформацію

захищає інформацію

переводить інформацію з числового виду на текстовий і навпаки

Запитання 7

Мережева операційна система – це:

варіанти відповідей

комплекс програмних засобів, які забезпечують передавання даних;

системи захисту інформації

комплекс програмних засобів, які керують процесами мережевої взаємодії

правильної відповіді немає

Запитання 8

Основним заданням будь-якої мережевої операційної системи є:

варіанти відповідей

захист ресурсів у мережі;

надання користувачам мережі стандартизованого, зручного інтерфейсу управління та взаємодії з мережевими ресурсами

швидкий обмін ресурсами

визначення маршруту передавання інформації

Запитання 9

У комп’ютерних мережах використовуються такі кабелі:

варіанти відповідей

кручена пара;

коаксіальний кабель;

оптоволоконний кабель;

оптокоаксіальний кабель

Запитання 10

Устаткування мереж поділяється на:

варіанти відповідей

активне;

швидкісне;

пасивне;

допоміжне

Запитання 11

Які різновиди має кручена пара ?

варіанти відповідей

UTP та STP

FTP та IRC

FTP та UTP

STP та ITP

Запитання 12

Оболонка якого кабелю має більш високий рівень захисту і якості ?

варіанти відповідей

STP

UTP

ITP

IRC

Запитання 13

Який тип сигналу передається оптоволоконним кабелем ?

варіанти відповідей

електричний;

звуковий;

світловий;

хімічний

Запитання 14

Оберіть активне устаткування серед таких варіантів:

варіанти відповідей

кабель;

монтажний стояк;

комутаційна панель;

концентратор

Запитання 15

Які види концентраторів вам відомі ?

варіанти відповідей

активні та пасивні;

товсті та тонкі;

електричні та оптоволоконні;

ефективні та неефективні

Запитання 16

Що має будь-яка мережева карта ?

варіанти відповідей

індивідуальну фізичну адресу;

індивідуальний штрих-код;

індивідуальний кабель;

індивідуальну мережу

Запитання 17

Яке слово пропущене в означенні: «Пакет це _________ сукупність даних, в яку входять заголовок з адресними відомостями та безпосередньо інформація» ?

варіанти відповідей

логічна

неорганізована

випадкова

будь-яка

Запитання 18

Що належить до кінцевих систем ?

варіанти відповідей

комп’ютер;

усі периферійні пристрої;

кабельна та безпровідна інфраструктура;

програмне забезпечення

Запитання 19

Який головний недолік оптоволоконного кабелю ?

варіанти відповідей

крихкість;

швидкість;

незручність;

неоптимальність

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест