Апостроф

Додано: 26 лютого
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 5 разів
5 запитань
Запитання 1

Апостроф пишемо після букв

варіанти відповідей


д, т, з, с, ц, л, н


б, п, в, м, ф

к, п, т, ф, х

Запитання 2

Укажіть рядок (рядки) слів, у кожному з яких пишеться апостроф

варіанти відповідей


м..який, дев..ять, р..ясний

пір..їна, кучер..явий, сузір..я

в..юн, солов..їний, хлоп..ячий

Запитання 3


Апостроф ставиться у слові

варіанти відповідей

моркв..яний


св..ято


пір..я

Запитання 4

М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

громадян..ство, нян..чити, вишен..ці

хвац..куватий, зган..бити, піт..ма


гордіс..ть, консул..ський, річен..ці

Запитання 5

Апостроф НЕ пишемо перед я, ю, є, ї після б, п, в, м, ф, якщо перед ними в

корені слова є буква на позначення приголосного, крім р у слові

варіанти відповідей


рум..яний

черв..як


В..ячеслав


св..ято

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест