24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Бази даних

Додано: 12 жовтня 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 15 разів
29 запитань
Запитання 1

Сховище організованої сукупності даних різного типу, які відображають стан об'єктів певної предметної галузі та зв'язки між ними.

варіанти відповідей

предметна галузь

база даних

таблиця

модель даних

Запитання 2

За структурою бази даних поділяються на

варіанти відповідей

документальні

табличні

фактографічні

серверні

Запитання 3

За моделлю даних СУБД бувають

варіанти відповідей

реляційні

мережеві

стаціонарні

ієрархічні

приватні

Запитання 4

Фактографічна база даних, що є набором взаємопов'язаних таблиць

варіанти відповідей

реляційна модель даних

багатокористувацька

серверна

Запитання 5

Види зв'язку між двома таблицями

варіанти відповідей

один-до-одного

багато-до-багатьох

один-до-багатьох

багато-до-одного

всі-до-всіх

ніхто-ні-до-кого

Запитання 6

Впорядкування записів за значеннями одного поля або кількох полів називається

варіанти відповідей

сортування

фільтрування

запит

звіт

Запитання 7

Відбір із таблиці записів, які містять одне значення у вибраних полях називається

варіанти відповідей

сортування

фільтрування

запит

звіт

Запитання 8

За кількістю таблиць, що використовуються, запити поділяються на

варіанти відповідей

однотабличні

двотабличні

тритабличні

багатотабличні

Запитання 9

Двовимірна таблиця - це основний атрибут ...


варіанти відповідей

ієрархічної моделі баз даних

реляційної моделі баз даних

мережевої моделі баз даних

повнозв’язної бази даних

Запитання 10

Як називається поле, в якому дані не можуть повторюватись?


варіанти відповідей

основне

ключове

активне

головне

Запитання 11

Системи управління базами даних - це:


варіанти відповідей

програмний засіб для автоматизації обчислення

система для представлення інформаційних масивів у зовнішній пам’яті комп’ютера

програмний засіб для автоматизації зберігання і пошуку інформації

Запитання 12

СУБД дозволяють виконувати наступні операції:

варіанти відповідей

представляти інформацію про предмети і явища реального світу у структурній формі

зберігати інформацію на зовнішніх запам’ятовуючих пристроях комп'ютера

передавати і отримувати інформацію по телекомунікаційним каналам об’єднувати інформацію, яка відноситься до одних і тих же об’єктів і яка зберігається у різних базах даних

здійснювати пошук і відбір інформації по заданим критеріям

Запитання 13

Таблиця даних містить:


варіанти відповідей

інформацію про сукупність однотипних об’єктів

інформацію про сукупність всіх об’єктів, яка відноситься до деякої предметної області

інформацію про конкретний об’єкт

необмежений об’єм інформації

Запитання 14

Рядок таблиці даних містить:


варіанти відповідей

інформацію про сукупність однотипних об’єктів

інформацію про сукупність всіх об’єктів, яка відноситься до деякої предметної області

інформацію про конкретний об’єкт

тільки текстову інформацію про об’єкт

Запитання 15

Стовпчик таблиці даних містить:


варіанти відповідей

інформацію про сукупність однотипних об’єктів

інформацію про сукупність всіх об’єктів, яка відноситься до деякої предметної області

інформація про конкретний екземпляр об’єкта

сукупність значень одного з інформаційних атрибутів для всіх однотипних об’єктів

Запитання 16

Структура таблиці даних визначається:


варіанти відповідей

розміром таблиці

списком найменуванні стовпців таблиці

списком стовпців і номерів рядків в таблиці

кількістю однотипної інформації

Запитання 17

Полем даних називається:



варіанти відповідей

значення атрибута для конкретного екземпляра об’єкта

елемент структури таблиці

список значень конкретного атрибута для всіх однотипних об’єктів

інформація про об’єкт

Запитання 18

Поле даних може містити інформацію наступного типу:


варіанти відповідей

число

текст

примітка

звукові об’єкти

Запитання 19

Таблиця даних називається головною, якщо:


варіанти відповідей

усі дані бази представлені цією таблицею

усі поля таблиці являються посиланнями на інші таблиці даних

таблиця даних містить поля, які є посиланнями на інші таблиці даних

у складі бази даних є таблиця, яка містить поля-посилання на дану таблицю

Запитання 20

Таблиця називається підпорядкованою, якщо:


варіанти відповідей

усі бази представлені цією таблицею

усі поля таблиці є посиланнями на інші таблиці даних

таблиця даних містить поля, які є посиланнями на інші таблиці даних

у складі бази даних є таблиця, яка містить поля-посилання на дану таблицю

Запитання 21

Таблиці називається зв’язаними, якщо:


варіанти відповідей

одна з них є головною, а інша підпорядкованою

якщо одна з них є підпорядкованою іншій (безпосередньо чи через ланцюг таблиць даних)

їх структури співпадають частково

з однаковими полями та записами

Запитання 22

Ключем таблиці даних називається:


варіанти відповідей

рядок таблиці, що містить унікальну інформацію

сукупність полів таблиці, яка однозначно визначає кожний її рядок

конкретне поле таблиці

конкретний запис таблиці

Запитання 23

Чи можуть різні рядки таблиці мати однакове значення ключа?


варіанти відповідей

так

ні

залежно від ситуації

обов’язково

Запитання 24

Переглянути схему даних можна за допомогою команди з пункту:


варіанти відповідей

Вид

Вставка

Правка

Сервис

Файл

Запитання 25

Сховище даних різного типу про об'єкти та взаємозв'язки між ними певної предметної області, що зберігаються, оновлюються та опрацьовуються за встановленими правилами це ...

варіанти відповідей

предметна область

об'єкт предметної області

база даних

система управління бази даних

Запитання 26

Об'єкт предметної області -

варіанти відповідей

сховище даних різного типу про об'єкти та взаємозв'язки між ними певної предметної області, що зберігаються, оновлюються та опрацьовуються за встановленими правилами

це те, про кого або про що зберігаються дані в базі даних

сфера застосування конкретної бази даних

Запитання 27

Кожен об'єкт БД характеризуєтьс сукупністю ...

варіанти відповідей

атрибутів

властивостей

значень

Запитання 28

Предметна область...

варіанти відповідей

сховище даних різного типу про об'єкти та взаємозв'язки між ними певної предметної області, що зберігаються, оновлюються та опрацьовуються за встановленими правилами

це те, про кого або про що зберігаються дані в базі да

 сфера застосування конкретної бази даних

Запитання 29

Інструмент, призначений для створення структури бази даних, уведення й оновлення даних, пошуку необхідних даних таїх опрацювання за певним алгоритмом

варіанти відповідей

база даних

систеа управління базами даних

СУБД

педметна область

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест