18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Бази даних

Додано: 1 лютого
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 7 разів
12 запитань
Запитання 1

Одному екземпляру однієї множини відповідає один екземпляр іншої множини.

варіанти відповідей

один до одного

один до багатьох

багато до одного

багато до багатьох

Запитання 2

Коли одному екземпляру однієї множини може відповідати кілька екземплярів іншої множини.

варіанти відповідей

багато до багатьох

багато до одного

один до багатьох

один до одного

Запитання 3

Коли кільком екземплярам однієї множини відповідає один екземпляр іншої множини.

варіанти відповідей

один до одного

один до багатьох

багато до одного

багато до багатьох

Запитання 4

Поле, значення в якому не повинні повторюватися.

варіанти відповідей

ключове

текстове поле

числове поле

поле Дата й час

Запитання 5

Які види ключів існують в базах даних?

варіанти відповідей

первинний

зовнішній

єдиний

спільний

Запитання 6

В одному полі бази даних можуть зберігатися дані тільки одного типу.

варіанти відповідей

Погоджуюсь

Не погоджуюсь

Запитання 7

Для зберігання згенерованих програмою унікальних даних (цілих чисел від 0 до 4 294 967 295) і подальшого визначення поля як первинного ключа використовується поле

варіанти відповідей

Автонумерація

Дата й час

Текст

Число

Запитання 8

Для зберігання значення дати та часу використовується поле

варіанти відповідей

Автонумерація

Дата й час

Текст

Число

Запитання 9

Яке призначення пiдпису поля?

варіанти відповідей

Якщо його нема, то поле буде підписано заданим іменем

Якщо його нема в рядку стану відображається ім'я поля

Він буде відображатись в рядку стану при переході на поле

Він буде відображатися в заголовку поля таблиці

Запитання 10

Якi особливостi створення таблиць з використанням конструктора таблиць?


варіанти відповідей

можна присвоювати полям будь-які із наявних типи даних

можна присвоювати полям лише текстові та числові типи даних

розробник самостійно задає всі параметри таблиці

всі параметри таблиці встановлюються автоматично

Запитання 11

Яка роль таблиць в реляцiйнiй базi даних?

варіанти відповідей

таблиці основне хранилище інформації і єдиний обов'язковий об'єкт

без таблиць база не може містити даних

таблиці можуть бути відсутні лише в базі, що містить мало даних

таблиці можуть бути відсутні в базі, що містить багато даних

Запитання 12

Що таке "реляцiйнi бази даних"?

варіанти відповідей

бази, данi в яких розмiщенi у виглядi взаємопов'язаних таблиць

бази даних з великою кiлькiстю iнформацiї

бази, данi в яких розмiщенi у єдинiй прямокутнiй таблицi

сукупнiсть засобiв обробки, зберiгання, передачi iнформацiї

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест