Бази даних 9 клас Контрольне тестування

Додано: 30 квітня 2022
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 131 раз
20 запитань
Запитання 1

В якому режимі зручно створювати та редагувати структуру бази даних?

варіанти відповідей

Режим "Таблиця"

Режим "Конструктор"

Режим "Майстер"

Режим "Шаблон"

Запитання 2

Виберіть, який тип даних слід вибрати для поля, в яке будуть вводитися записи назв товару магазину-складу.

варіанти відповідей

Текстовий

Числовий

Грошовий

Дата/Час

Запитання 3

Виберіть, який тип даних слід вибрати для поля, в яке будуть вводитися записи кількості об'єктів магазину-складу.

варіанти відповідей

Числовий

Текстовий

Автонумерація

"Лічильник"

MEMO

Запитання 4

Виберіть, який тип даних слід вибрати для поля, в яке будуть вводитися записи адрес магазинів-складу певної торговельної мережі.

варіанти відповідей

Тестовий

"Дата/Час"

Автонумерація

МЕМО

Запитання 5

Виберіть, який тип даних слід вибрати для поля, в яке будуть вводитися записи дня, місяця, року продажу товару в магазині-складі.

варіанти відповідей

Текстовий

Числовий

"Дата/Час"

Автонумерація

Запитання 6

Для чого призначені таблиці в реляційній базі даних?

варіанти відповідей

Виведення даних на друк 

Подання зв’язків між таблицями 

Засоби для роботи з даними 

Зберігання даних

Запитання 7

Що таке "реляцiйнi бази даних"?

варіанти відповідей

Бази, данi в яких розмiщенi у єдинiй прямокутнiй таблицi

 Бази, данi в яких розмiщенi у виглядi взаємопов'язаних таблиць

Бази даних з великою кiлькiстю iнформацiї

Бази даних що мають iєрархiчну структуру

Запитання 8

Що є основою структури даних реляційної бази даних?

варіанти відповідей

Таблиця

Об'єкт

Запит

Форма

Запитання 9

Поле таблиці - це...

варіанти відповідей

Комірка таблиці

Заголовок таблиці

Рядок таблиці

 Стовпчик таблиці

Запитання 10

Як називається рядок таблиці реляційної бази даних?

варіанти відповідей

Поле

Запис

Атрібут

Запитання 11

Яке поле можна вважати унікальним?

варіанти відповідей

Поле, значення в якому не може повторюватись

Поле, яке носить унікальне ім'я

Поле, значення якого мають властивість збільшуватися

Жодне

Запитання 12

Ключовим полем таблиці називають...

варіанти відповідей

Режим таблиці, що містить унікальну інформацію

Стовпець таблиці, що містить унікальну інформацію, яке не повторюється

Сукупність полів таблиць, які однозначно визначають кожен її рядок

Всі відповіді вірні

Запитання 13

Існують ключі двох типів:

варіанти відповідей

Первинні

Внутрішні

Вторинні (зовнішні)

Всі відповіді правильні

Запитання 14

Програма для роботи з базами даних...

варіанти відповідей

Word

Excel

Zoom

Access

Запитання 15

Система управління базами даних — це 

варіанти відповідей

система упорядкування безлічі даних

інструмент, призначений для створення структури БД, уведення й оновлення даних, пошуку необхідних даних та їх опрацювання за певним алгоритмом.

система управління бортами даних.

це пошук необхідної інформації.

Запитання 16

Моделі БД бувають

варіанти відповідей

ієрархічна

мережева 

реляційна

розширена

одинарна

складена

Запитання 17

Визначити тип зв'язку:

Місце глядача в залі кінотеатру

варіанти відповідей

1 до Б ("один до багатьох")

1 до 1 ("один до одного")

Б до Б ("багато до багатьох")

Б до 1 ("багато до одного")

Запитання 18

Унікальний атрибут називають - 

варіанти відповідей

ключем

замком

сутністю

моделлю

Запитання 19

Тип БД, якого не існує...

варіанти відповідей

реляційний тип

ієрархічний тип

мережевий тип

структурний тип

Запитання 20

Основні режими для створення таблиць:

варіанти відповідей

Режим таблиці

Режим файла

Режим конструктора

Режим запиту

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест