Базові алгоритмічні структури

Додано: 3 лютого 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 454 рази
9 запитань
Запитання 1

Що таке "алгоритм"?

варіанти відповідей

сукупність вебсторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям

деякий скінченний впорядкований набір дій, послідовне виконання яких через скінченну кількість кроків приводить до розв’язку задачі.

 це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам.

 заголовкові дані (назва твору, частини, глави, параграфа тощо), що розміщуються над текстом або під текстом кожної сторінки книги, газети, журналу.

Запитання 2

Які властивості алгоритмів?

варіанти відповідей

Дискретність

Прозорість

Результативність

Зрозумілість

Скінченність

Безбарвність

Запитання 3

Дискретність алгоритму означає

варіанти відповідей

Точний опис дій та послідовності їх виконання, відсутність неоднозначного тлумачення

Виконавець правильно сприймає кожну команду та може її виконати

Алгоритм повинен бути розбитий на послідовність окремих кроків.

Кожна команда починає виконуватися після закінчення виконання попередньої

Скінченність алгоритму означає, що його виконання виконавець закінчить після скінченної (можливо, досить великої) кількості кроків і за скінчений час при будь-яких допустимих значеннях початкових даних

Запитання 4

Які існують способи подання алгоритмів?

варіанти відповідей

Словесний

Формульно-словесний

Графічний

Програмний

Водневий

Запитання 5

Хто може бути виконавцем алгоритму?

варіанти відповідей

Людина

Дерево

Тварина

Пральна машинка

Шафа

Запитання 6

Які базові алгоритмічні структури існують?

варіанти відповідей

Випереджування

Слідування

Попереджування

Повторення

Розгалуження

Запитання 7

Який тип алгоритмічної структури зображено?

варіанти відповідей

Повторення

Розгалуження

Лінійний

Друкований

Запитання 8

Який тип алгоритмічної структури зображено?

варіанти відповідей

Розгалуження

Повторення

Лінійний

Позиційний

Запитання 9

Який тип алгоритмічної структури зображено?

варіанти відповідей

Лініний

Розгалуження

Повторення

Пояснення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест