Базовий курс

Додано: 19 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 16 разів
24 запитання
Запитання 1

Хмарні технології - це?

варіанти відповідей

Сайт який допомагає ознайомлюватися з інформацією.

Сайт який допомагає віддалено використовувати засоби обробки і зберігання даних.

Сайт ,що допомагає створювати презентації.

Запитання 2

Google диск - це?

варіанти відповідей

Сховище продуктів

Сховище файлів

Сховище малюнків

Запитання 3

Акаунт - це?

варіанти відповідей

Веб-сайт

Обліковий запис

Інформація програми

Запитання 4

За принципом розповсюдження, шкідливі програми поділяються га:

варіанти відповідей

Комп'ютерні віруси

Зменшувальні віруси

Хробаки

Безпечні

Запитання 5

"Хмара" - це?

варіанти відповідей

Нова технологія приготування страв

Нова технологія використання серверу пошти

Нова технологія використання серверних ресурсів

Запитання 6

Що з переліченого є пошуковою системою?

варіанти відповідей

Google

Opera

Veb-site

Запитання 7

Інформаційна модель, що реалізована і досліджується з використанням комп’ютерних програм називається


варіанти відповідей

Комп’ютерна модель

Математична модель

Інформаційна модель

Програмна модель

Запитання 8

Для наочного подання й аналізу рядів даних призначені

варіанти відповідей

таблиці

діаграми

схеми

малюнки

графіки

Запитання 9

Значення, яке поділяє упорядкований ряд даних на дві рівні частини називається


варіанти відповідей

медіана

мода

стандартне відхилення

середнє арифметичне

Запитання 10

Які моделі використовують у створенні інфографіки?

варіанти відповідей

імітаційні

модель знань

фізичні

графічні

Запитання 11

База даних — це

варіанти відповідей

впорядкований за певними правилами набір взаємопов’язаних

даних .

збережена інформація.

впорядкований та прихований набір взаємопов’язаних

даних .

файл, складний за структурою.

Запитання 12

Ієрархічна модель передбачаєваріанти відповідей

організацію даних про об’єкти у вигляді дерева .

організацію даних про об’єкти у вигляді таблиці.

організацію даних про об’єкти у вигляді схеми.

організацію даних про об’єкти у вигляді шифрів.

Запитання 13

Основою структури даних реляційної бази даних є

варіанти відповідей

таблиця

рядок

поле

файл

Запитання 14

Як називається СУБД пакету Microsoft Office

варіанти відповідей

Excel

Word

Access

FoxPro

Запитання 15

Як називається рядок таблиці в СУБД Access?

варіанти відповідей

форма

запис

поле

комірка

Запитання 16

Як називається стовпець таблиці і СУБД Access?

варіанти відповідей

запис

форма

поле

стовпець

Запитання 17

Що таке "реляцiйнi бази даних"?

варіанти відповідей

бази, данi в яких розмiщенi у виглядi взаємопов'язаних таблиць

сукупнiсть засобiв обробки, зберiгання, передачi iнформацiї

бази, данi в яких розмiщенi у єдинiй прямокутнiй таблицi

бази даних з великою кiлькiстю iнформацiї

бази даних що мають iєрархiчну структуру

Запитання 18

Що можна назвати базою даних?

варіанти відповідей

Телефон 

Зошит 

Класний журнал 

Рецепт приготування салату 

Запитання 19

Як називається програма для перегляду веб-сторінок?

варіанти відповідей

 архіватор

 офісна програма

 текстовий процесор

браузер

Запитання 20

Як називається елемент сайту для переходу на різні сторінки сайту або навіть на інші сайти?

варіанти відповідей

 Меню сайта

Гіперпосилання

Головна сторінка

Запитання 21

Чому відео та аудіо для людини є найбільш інформативними?

варіанти відповідей

Понад 90 % інформації людина сприймає зором і слухом

Людина окрім відео- і аудіоповідомлень нічого більше не сприймає

Люди порівняно довго дивляться телевізор

Не має часу читати книжки

Запитання 22

До мультимедійних об'єктів належать:

варіанти відповідей

анімація

жести

відео

аудіо

Запитання 23

Гіпертекст - це: 

варіанти відповідей

дуже великий текст

текст, в якому здійснюються переходи на інші об'єкти

текст, в якому зустрічаються перебільшення

Запитання 24

Поєднання різних способів подання повідомлень - це...

варіанти відповідей

мультимедіа

програвач

мультимедійні дані

відеоредактор

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест