Безпечне користування Інтернетом. Завантаження даних з Інтернету. Авторське право

Додано: 28 листопада 2020
Предмет: Інформатика, 5 клас
11 запитань
Запитання 1

Вставити пропущені слова замість крапочок: "У власному документі на останній сторінці чи слайді створюють список ...... ......, у якому вказують назву сайта, з якого був збережений матеріал, тип файла"

варіанти відповідей

Посилання

Завантаження

Використані джерела

Запитання 2

Вказати правильний алгоритм завантаження даних з Інтернету:

варіанти відповідей

1.Вибери малюнок.

2.Відкрий   контекстне   меню   та   вибери   команду Зберегти зображення як…

3.Відкрий потрібну папку, введи назву малюнка та вибери кнопку Зберегти.

1.Відкрий   контекстне   меню   та   вибери   команду Зберегти зображення як…

2.Вибери малюнок.

3.Відкрий потрібну папку, введи назву малюнка та вибери кнопку Зберегти.

1..Відкрий потрібну папку, введи назву малюнка та вибери кнопку Зберегти.

2.Відкрий   контекстне   меню   та   вибери   команду Зберегти зображення як…

3.Вибери малюнок

Запитання 3

Збереження веб-сторінки, відкритої у вікні браузера Google Chrome, виконується за допомогою вказівки :

варіанти відповідей

Зберегти сторінку як - Налаштування - Інші інструменти

Налаштування - Інші інструменти - Зберегти сторінку як

Налаштування - - Зберегти сторінку як - Інші інструменти

Запитання 4

Збереження веб-сторінки також виконується за допомогою сполучення клавіш

варіанти відповідей

CTRL + S

CTRL + G

CTRL + O

Запитання 5

Щоб зберегти частину тексту веб-сторінки, необхідно:

варіанти відповідей

виділити потрібний фрагмент тексту, скопіювати за допомогою вказівки Копіювати з контекстного меню, а потім вставити його вміст у відкритий документ, використовуючи інструменти редактора чи комбінацію клавіш Ctrl + V.

виділити потрібний фрагмент тексту, скопіювати за допомогою вказівки Копіювати з контекстного меню, а потім вставити його вміст у відкритий документ, використовуючи інструменти редактора чи комбінацію клавіш Ctrl + S.

видалити потрібний фрагмент тексту, скопіювати за допомогою вказівки Вставити з контекстного меню, а потім вставити його вміст у відкритий документ, використовуючи інструменти редактора чи комбінацію клавіш Ctrl + V.

Запитання 6

Авторське право - це:

варіанти відповідей

це право авторів на створені ними твори.

назва сайту для дітей

спосіб завантаження даних з Інтернету

Запитання 7

Як називається закон для забезпечення авторських прав в нашій країні?

варіанти відповідей

Закон на авторське право

Закон про освіту

Закон про авторське право

Запитання 8

Вкажіть знак охорони авторського права

варіанти відповідей
Запитання 9

За даними антивірусних лабораторій більшість заражень відбувається шляхом

варіанти відповідей

Обману користувачів

Роботи комп'ютерів у мережі

Використання типових паролів пристроїв

Запитання 10

Захищеність даних та інформаційної системи від випадкових або навмисних пошкоджень та несанкціонованих посягань називається

варіанти відповідей

національною безпекою

власною безпекою

інформаційною безпекою

Запитання 11


Для перекладу тексту в google перекладачі

варіанти відповідей

документ з текстом можна завантажити з хмари

текст можна вводити за допомогою мікрофона

текст можна вставити з буфера обміну або ввести вручну

документ з текстом можна завантажити з комп'ютера

текст потрібно вводити тільки вручну

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест