Безпека інформаційних технологій

Додано: 13 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
14 запитань
Запитання 1

Яке поняття інформації є узагальненим?

варіанти відповідей

Відомості, які можуть бути збережені на носіях інформації 

Результат відображення у свідомості людини картини реального світу 

Відомості, які для людини є новими і корисними 

Відображенням реалій навколишнього світу в свідомості людини

Запитання 2

Яка властивість інформації характеризує її важливість на даний (поточний) момент часу? 

варіанти відповідей

Достовірність 

Повнота 

Актуальність 

Точність 

Запитання 3

Які повідомлення містять точну інформацію? 

варіанти відповідей

Автомобіль стоїть 

Автомобіль їде швидко 

Автомобіль їде швидше за велосипедиста 

Автомобіль їде зі швидкістю 5 км/год

Запитання 4

Повідомлення про м’якість предмета, їх температуру людини сприймає за допомогою органів

варіанти відповідей

зору

слуху

нюху

смаку

дотику

Запитання 5

Повідомлення, подані текстом та малюнками, людина отримує за допомогою органів

варіанти відповідей

зору

слуху

нюху

смаку

дотику

Запитання 6

Повідомлення з новин по телебаченню людина отримує за допомогою органів:

варіанти відповідей

зору

слуху

нюху

смаку

дотику

Запитання 7

Повідомлення про те, що лимон - кислий, а цукор - солодкий, людина отримує за допомогою органів

варіанти відповідей

зору

слуху

нюху

смаку

дотику

Запитання 8

Звукові повідомлення людина сприймає за допомогою органів

варіанти відповідей

зору

слуху

нюху

смаку

дотику

Запитання 9

Певна сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої мети

варіанти відповідей

процес

середовище

повідомлення

властивість

Запитання 10

Вкажи на інформаційні процеси

варіанти відповідей

Отримання повідомлень

Передавання повідомлень

Збереження повідомлень

Опрацювання повідомлень

Пошук повідомлень

Запитання 11

Які із зазначених дій не є інформаційними процесами?

варіанти відповідей

зберігання 

пошук

консервування 

опрацювання 

побудова

Запитання 12

Вкажи способи, яким подано повідомлення:

відеофільм про екскурсію

варіанти відповідей

текстовий

графічний

умовний 

комбінований

звуковий

спеціальні позначення

Запитання 13

Вкажи способи, яким подано повідомлення:

карта міста

варіанти відповідей

текстовий

графічний

умовний 

комбінований

звуковий

спеціальні позначення

Запитання 14

Що називають Інформаційною безпекою?

варіанти відповідей

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Норми поведінки осіб у інформаційному просторі

Сукупність заходів для захисту даних та інформаційної системи від випадкових або навмисних пошкоджень та несанкціонованого доступу

Сукупність антивірусних програм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест