Безробіття

Додано: 23 березня 2020
Предмет: Економіка, 9 клас
Тест виконано: 316 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть, що з переліченого є товаром на ринку праці:

варіанти відповідей

трудові контракти

праця

працівники різних спеціальностей

трудові книжки

Запитання 2

Укажіть, як змінюється обсяг індивідуальної пропозиції праці

за умов зростання ставки зарплати:

варіанти відповідей

зростає;

зменшується

спочатку зменшується, потім зростає

спочатку зростає, потім зменшується

Запитання 3

Безробітною вважається людина,що:

варіанти відповідей

Не має бажання працювати

Навчається в університеті

Проходить службу в армії.             

Тимчасово не працює і шукає роботу

Запитання 4

Фактором,що одночасно визначає, і пропозицію праці, і попит на неї,є:

варіанти відповідей

Вікова структура населення

Заробітна плата.  

Технологія виробництва

Освітній,культурний рівень населення та існуючи традиції

Запитання 5

Головною причиною виникнення фрикційного безробіття можна вважати:

варіанти відповідей

Технологічні зміни,які періодично відбуваються у виробництві

Нерівномірність економічного розвитку більшості країн світу

Постійну плинність трудових ресурсів

Природні катаклізми,війни,епідемії,які призводять до різкого зниження попиту

Запитання 6

Циклічне безробіття виникає під часі:

варіанти відповідей

Пожвавлення в економіці

Стабільного стану економіки

Економічної кризи

Економічного буму

Запитання 7

Перехід від однієї технології до іншої виникає:

варіанти відповідей

Циклічне безробіття

Фрікційне безробіття

Структурне безробіття

Фактичне безробіття

Запитання 8

Визначити тип безробіття, який існує у будь-якої економічній системі,коли існує певна кількість людей,що шукають роботу:

варіанти відповідей

Структурне . безробіття   

Приховане безробіття

Фрикційне безробіття

Циклічне безробіття

Запитання 9

Якщо рівень структурного безробіття становить 3%, рівень фрикційного безробіття - 4 %, а рівень циклічного – 5% . Яким буде рівень природного безробіття в країні:             

варіанти відповідей

8%

10%

9%

7%

Запитання 10

Якщо кількість безробітних в країні 35000 осіб і 25 % від цієї чисельності охоплює фрикційне і структурне безробіття,то циклічне безробіття нараховує…

варіанти відповідей

26 250 осіб

35 000 осіб

8750 осіб

17500 осіб .

Запитання 11

Природний рівень безробіття – це…

варіанти відповідей

Сума структурного і циклічного безробіття;

Сума фрикційного і циклічного безробіття

Сума фрикційного і структурного безробіття

Сума рівнів прихованого та структурного безробіття

Запитання 12

Обчислити втрати ВВП від безробіття якщо відомо:

ВВП = 100 000 у.о. Природний рівень безробіття = 7 %; фактичний рівень безробіття = 9%.( втрати за законом Оукена приймаємо 3%)

варіанти відповідей

6000 у.о.

8000 у.о.

2000 у.о

3000 у.о.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест