Форми міжнародних з'вязків.

Додано: 27 березня 2020
Предмет: Економіка, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Історично першою формою економічного міжнародного співробітництва є:

варіанти відповідей

Міжнародна валютна система.

Міжнародна економічна інтеграція.

Світова торгівля.


Міжнародне підприємництво.

Запитання 2

Експорт товарів - це

варіанти відповідей

Купівля товарів на зовнішньому ринку.

Реалізація товарів на зовнішньому ринку.

Різниця між загальною сумою благ, виготовлених в країні, і масою благ, куплених на зовнішньому ринку.

Надлишок товарів на внутрішньому ринку.

Запитання 3

Квота - це....

варіанти відповідей

Митні тарифи на перевезення товарів через кордон.

Продаж товару за кордоном за ціною, яка нижче за вітчизняну.

Обмеження кількості певних імпортованих товарів.

Перевищення експорту над імпортом.

Запитання 4

Світове господарство - це....

варіанти відповідей

Сукупність національних економік найбільш розвинених країн світу.

Сукупність національних економік, які беруть участь у міжнародному поділі праці.

Політичне об'єднання, яке регламентує політичне й економічне життя більшості країн світу.

Регіональне об'єднання національних економік, створене для захисту власних інтересів.

Запитання 5

Істотним фактором розвитку світового господарства виступає:

варіанти відповідей

Міжнародний поділ праці.

Науково-технічний прогрес.

Міжнародна економічна інтеграція.

Міжнаціональні монополії.

Запитання 6

За якими ресурсами Україна посідає визначне місце у світовому господарстві:

варіанти відповідей

Висококваліфіковані кадри.

Сировина для чорної металургії.

Паливні вимоги.

Хімічна сировина.

Запитання 7

Нетарифний бар'єр - це видача державними органами дозволу на:

варіанти відповідей

Виробництво певних товарів.

Ввезення і вивезення певних товарів.

Торгівлю певними товарами.

Певну кількість товарів.

Запитання 8

До митних тарифів зовнішньої торгівлі належать:

варіанти відповідей

Демпінг.

Торгове ембарго.

Квотування.

експортне мито.

Запитання 9

Переваги Міжнародного поділу праці в тому, що.....

варіанти відповідей

Розвинуті країни спеціалізуються на виробництві наукомісткої продукції, а країни, що розвиваються - на видобувній промисловості.

Кожна країна обирає таку спеціалізацію, яка дає можливість раціонально використовувати ресурси.

Вирівнюється рівень економічногорозвитку країн.

Країни можуть отримати фінансову допомогу від міжнародних фінансових організацій.

Запитання 10

Якщо Україна підвищує ввізне мито на продукти харчування. то це приведе до....

варіанти відповідей

Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.

Підвищення якості вітчизняних продуктів харчування.

Підвищення цін на імпортні і вітчизняні продукти харчування.

Збільшення експорту продуктів харчування.

Запитання 11

Демпінг - це....

варіанти відповідей

Державні грошові збори.

Обмеження кількості імпортованих товарів.

Видача дозволу на ввезення і вивезення товарів.

Продаж одного і того ж товару за кордон за нижчими цінами, ніж на вітчизняному ринку.

Запитання 12

Протекціонізм - це....

варіанти відповідей

Захист внутрішнього ринку.

Захист вітчизняних виробників від іноземної конкуренції.

Введення тарифних і нетарифних бар'єрів на шляху іноземної продукції на вітчизняних ринках.

Всі варіанти вірні.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест