Білки, нуклеїнові кислоти, огляд будови й біологічної ролі.

Додано: 20 листопада 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 7 разів
23 запитання
Запитання 1

Білки - високомолекулярні нітрогеновмісні полімери, мономерами яких є:

варіанти відповідей

 жирні кислоти


глюкоза

 нуклеотиди

амінокислоти

Запитання 2

Нуклеїнова кислота це:

варіанти відповідей

 Біополімер, мономером якого є нуклеотид;

 Мономер білкової молекули;

  Біополімер, мономером якого є амінокислота;

Біополімер, мономером якого є моносахарид;

Запитання 3

Серед відомих на сьогодні 100 амінокислот лише ..... входять до складу білків.

На місце пропусків потрібно вставити цифру

варіанти відповідей

40

20

10

30

Запитання 4

Властивості білка визначає структура

варіанти відповідей


просторова

 вторинна

 глобулярна

 первинна

Запитання 5

Розрізняють такі рівні організації білкових молекул

варіанти відповідей

 вторинну


всі відповіді вірні

 первинну


допоміжну

 третинну

 четвертинну

Запитання 6

Вкажіть, яка з перерахованих функцій не властива для білків

варіанти відповідей

термоізоляційна

 сигнальна

 каталітична

 регуляторна

Запитання 7

Вторинний рівень структурної організації білкових молекул має вигляд

варіанти відповідей

об'єднання кількох глобул

ланцюжка з великою кількістю амінокислотних залишків

 глобули


спіралі

Запитання 8

Знайти неправильну комплементарність:

варіанти відповідей

 А - Ц;


 А - Т;

 Г - Ц;

Г - У.

Запитання 9

Ренатурація - це:

варіанти відповідей

 процес порушення природної структури білка без руйнування пептидних зв’язків.

 процес руйнування первинної структури білків

відновлення структури білка на початковій стадії руйнування.

Запитання 10

Вкажіть хімічний елемент, який є обов′язковим складником білкових молекул

варіанти відповідей

 нітроген

 сульфур

 ферум

 фосфор

Запитання 11

Укажіть вуглевод, що входить до складу РНК. 

варіанти відповідей

 фруктоза

 глюкоза

рибоза

 галактоза

Запитання 12

 Амінокислоти сполучаються у певній послідовності і кількості за допомогою зв′язків

варіанти відповідей

водневих

йонних

пептидних 

молекулярних

Запитання 13

Яка частина молекул амінокислот відрізняє їх одну від одної:варіанти відповідей

А радикал

Б карбоксильна група

В жирна кислота

Г аміногрупа

Запитання 14

В яких органелах клітини синтезуються білки:


варіанти відповідей

А хлоропластах

Б мітохондріях

В рибосомах

Г эндоплазматичній сітці

Запитання 15

Рибосоми знаходяться в:


варіанти відповідей

А хлоропластах

Б мітохондріях

В мембранах ендоплазматичної сітки

Г комплексі Гольджі

Запитання 16

Яку функцію виконують білки, що виробляються в організмі при проникненні в нього бактерій або вірусів


варіанти відповідей

А регуляторну

Б сигнальну

В захисну

Г ферментативну

Запитання 17

В якому із зазначених процесів білки НЕ беруть участь?


варіанти відповідей

А обміні речовин

Б транспорті речовин

В кодуванні спадкової інформації

Г каталітичній

Запитання 18

Вибери функції характерні для білків.


варіанти відповідей

А каталітична, захисна, транспортна

Б кровотворна, рефлекторна

В фотосинтетична

Запитання 19

Мономерами ДНК і РНК являються:


варіанти відповідей

А нітратні основи

Б амінокислоти

В нуклеотиди

Г нуклеоїди

Запитання 20

Функцією інформаційної РНК є:


варіанти відповідей

А зняття інформації з ДНК

Б подвоєння інформації

В зберігання інформації

Г транспортування амінокислот

Запитання 21

В якому випадку правильно вказано склад одного з нуклеотидів РНК.


варіанти відповідей

А тимін - рибоза - фосфат

Б урацил - дезоксирибоза - фосфат

В урацил - рибоза - фосфат

Запитання 22

Вкажи другий ланцюжок ДНК комплементарний даному

 АТТ - ГЦЦ - ТТГ


варіанти відповідей

А ТАА – ЦГГ – ААЦ

Б ТАА – УГГ – УУЦ

В УАА – ТГГ – ААЦ

Запитання 23

Нуклеотиди двох ланцюгів в ДНК з’єднуються між собою за правилом:


варіанти відповідей

А Чаргаффа

Б комплементарності

В екологічної піраміди

Г одноманітності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест