Білки жири вуглеводи нуклеїнові кислоти

Додано: 26 листопада 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 17 разів
20 запитань
Запитання 1

Білки в оганізмі розщеплюються до

варіанти відповідей

глюкози

жирних кислот

амінокислот

нуклеїнових кислот

Запитання 2


Кінцевими продуктами розпаду усіх органічних речовин є:

варіанти відповідей

амінокислоти і вода

    


 

амінокислоти і вуглекислий газ

 амоніак і вода

вуглекислий газ і вода


Запитання 3

Нуклеїнова кислота це:

варіанти відповідей

 Біополімер, мономером якого є нуклеотид;

 Мономер білкової молекули;

  Біополімер, мономером якого є амінокислота;

Біополімер, мономером якого є моносахарид;

Запитання 4

Ренатурація - це:

варіанти відповідей

 процес порушення природної структури білка без руйнування пептидних зв’язків.

 процес руйнування первинної структури білків

відновлення структури білка на початковій стадії руйнування.

Запитання 5

Сахароза належить до

варіанти відповідей

моносахаридів

полісахаридів

дисахаридів

Запитання 6

До якого класу органічних сполук належать целюлоза та глікоген? 

варіанти відповідей

полісахариди

дисахариди

моносахариди

полінуклеотиди

Запитання 7

До розчинних у воді сполук відносяться:

варіанти відповідей

ліпіди;

білки

моносахариди;

полісахариди.

Запитання 8

Гліцерин входить до складу

варіанти відповідей

а) білків

б) жирів

в) целюлози

г) нуклеотидів

Запитання 9

Скільки ланцюгів нуклеотидів утворює молекулу ДНК?

варіанти відповідей

один

два

три

чотири

Запитання 10

Процес, що веде у природі до утворення вуглеводів:

варіанти відповідей

хемосинтез

фотосинтез

катаболізм

дисиміляція

Запитання 11

Добре розчинна сполука, солодка на смак:

варіанти відповідей

крохмаль 

глюкоза

глікоген

целюлоза

Запитання 12

Серед ліпідів найпоширенішими є:

варіанти відповідей

воски

фосфоліпіди

стероїди

жири

Запитання 13

До нерозчинних у воді сполук відносяться:

варіанти відповідей

ліпіди;

білки

моносахариди;

дисахариди.

Запитання 14

Загальна формула Вуглеводів

варіанти відповідей

Cn(H2O)n

CnH2n

C2nHn

CnH2n-2

Запитання 15

Вкажіть назви олігосахаридів (дисахаридів):

варіанти відповідей

крохмаль

дезоксирибоза

лактоза

сахароза

Запитання 16

Властивості білка визначає структура

варіанти відповідей

глобулярна

первинна

вторинна

просторова

Запитання 17

Порушення просторової структури білка це

варіанти відповідей

денатурація

ренатурація

деструкція

глобуляція

Запитання 18

Якщо ми говоримо, що білки тромбопластин, фібрин перешкоджають крововтратам, сприяють утворенню тромба, то яку функцію цих речовин ми хочемо пояснити?

варіанти відповідей

будівельну

енергетичну

рухову

захисну

транспортну

каталітичну

Запитання 19

Яке повинно бути співвідношення білків, жирів і вуглеводів в раціоні дорослої людини

варіанти відповідей

1:2:4

1:3:4

1:1:4

Запитання 20

Укажіть вуглевод, що входить до складу ДНК. 

варіанти відповідей

глюкоза

фруктоза

галактоза

рибоза

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест