18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Біологія 11 клас Чміль В Предмет вивчення екології.

Додано: 12 січня
Предмет: Біологія, 11 клас
11 запитань
Запитання 1

Вперше термін “екологія” був запропонований

варіанти відповідей

Ю. Ізраелем

Ч. Дарвіним

В. Вернадським

Е. Геккелем

Запитання 2

Екологія це наука, яка вивчає:

варіанти відповідей

живі та неживі організми


взаємодію неживих організмів з навколишнім середовищем

взаємодію живих організмів між собою та навколишнім середовищем

Запитання 3

Основні завдання екології:

варіанти відповідей

формування екологічного мислення та розвиток екологічної культури в населення

прогнозування й оцінювання можливих наслідків для природного середовища від діяльності людини

вивчення стану живих та неживих організмів

досліджувати вплив температури на тварин

Запитання 4

Увідповідніть метод екологічних досліджень і його приклад.

1 моніторинг

2 екологічна індикація

3 моделювання

4 спостереження

А використання інфрачервоної камери для визначення видів сов у парку

Б вивчення наявності чутливих до забруднення повітря видів лишайників навколо заводу

В використання акваріума з рибами для дослідження швидкості розмноження ціанобактерій

Г щомісячне визначення співвідношення самок і самців коропа в Канівському водосховищі

варіанти відповідей

 1-г, 2-б, 3-в, 4-а.

1-г, 2-в, 3-б, 4-а.

1-а, 2-б, 3-в, 4-г.

1-г, 2-б, 3-а, 4-в.

Запитання 5

Що таке демекологія

варіанти відповідей

Екологія біосфери

Екологія видів

Екологія популяцій

Екологія окремих організмів

Запитання 6

Укажіть, яке із зазначених досліджень є моніторингом.

варіанти відповідей

вплив на зерно рентгенівськими променями

 визначення числа особин, що живуть на певній території

 спостереження за чисельністю особин у популяції протягом десятиліть

 встановлення видового складу тварин чи рослин у минулі часи

Запитання 7

Укажіть, як називається науковий метод, що передбачає вирощування рослини у спеціально створених умовах.

варіанти відповідей

Спостереження

Експеримент

Моделювання

Опис

Запитання 8

Вкажіть екологічний закон за описом "Найбільш значущим для організму буде той фактор, який максимально відхиляється від свого оптимального значення для цього організму"

варіанти відповідей

Закон мінімуму Лібіха

Закон взаємокомпенсації екологічних факторів

Закон толерантності

Запитання 9

Як називається розділ екології, який вивчає угрупування організмів і їх взаємовідносини із навколишнім середовищем?

варіанти відповідей

Аутекологія

Демекологія

Синекологія

Біогеоценологія

Запитання 10

Загальну екологію умовно можна поділити на такі підрозділи:

варіанти відповідей


урбоекологія, аутекологія, синекологія, демекологія, геоекологія;


аутекологія, синекологія, демекологія, глобальна екологія (біосферологія).

соціальна екологія, інженерна екологія, космічна екологія, радіаційна екологія;

Запитання 11

Закон оптимуму відноситься до групи екологічних законів

варіанти відповідей

димекологічних

аутекологічних

синекологічних

біосферологічних

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест