Узагальнення. Біорізноманіття 10 клас

Додано: 6 листопада 2023
Предмет: Біологія, 10 клас
30 запитань
Запитання 1

Наука про процеси та механізми ,які відбуваються в організмі людини , зокрема на молекулярному .клітинному ,тканинному та органному рівнях

варіанти відповідей

біохімія

біофізика

медична біологія

валеологія

Запитання 2

Керування та передача спадкової інформації відбувається на рівні

варіанти відповідей


молекулярному


органному

 клітинному

 тканинному

Запитання 3

Критерії виду, що визначаються за здатністю організмів мешкати в межах певного ареалу:

варіанти відповідей


екологічний

цитогенетичний


географічний

морфологічний

Запитання 4

Віруси складаються з:

варіанти відповідей

ядра та цитоплазми


целюлози та білків


 ДНК та РНК


білків та нуклеїнової кислоти

Запитання 5

Критерій виду, де розглядається будова організму, тканин, органів, систем органів, називається

варіанти відповідей

цитологічний


фізіологічний

 екологічний

морфологічний

Запитання 6

Виберіть представників автотрофних еукаріотів

варіанти відповідей

Мукор, дріжджі, трюфель, маслюк, боровик

Водорості, хлорела, зозулин льон, дуб, троянда 

Губки, венерин пояс, гідра, молюск, морська зірка.

Запитання 7

Найменшою таксономічною одиницею у тварин є ...

варіанти відповідей

тип

клас

родина

вид

Запитання 8

Віроїди вражають

варіанти відповідей

усі клітинні організми

вищі рослини

ссавці, гриби, рослини

Запитання 9

Населяють середовище з екстремальними умовами:

варіанти відповідей

 археї

прокаріоти

бактерії

віруси

Запитання 10

До якого критерію належить подібність за способом живлення, місцем мешкання, сукупністю чинників зовнішнього середовища:

варіанти відповідей

екологічний 

фізіологічний 

морфологічний 

біохімічний

Запитання 11

Пріони це ...

варіанти відповідей

нуклеїнові кислоти

вуглеводи

ліпіди

білки

Запитання 12

Віруси спричиняють захворювання:

варіанти відповідей

черевний тиф

кір

 СНІД;

COVID

туберкульоз

Запитання 13

Більшість одноклітинних паразитів є представниками царств

варіанти відповідей

Аморфеїв

Архепластид

Екскавати

САР

Запитання 14

Спосіб графічного відображення родинних зв"язків між окремими групами організмів

варіанти відповідей

Діаграма

Синусоїда

Кладограма

Схема

Запитання 15

Відмінні між собою варіанти одного виду вірусу або бактерій

варіанти відповідей

сорт

порода

штам

група

Запитання 16

За сучасною класифікацією еукаріотичні організми поділяють на царства

варіанти відповідей

Рослини, Тварини, Гриби

Рослини, Тварини, Бактерії, Гриби

Амебозої, Архепластиди, Екскавати, Задньоджгутикові, САР

САР, Архепластиди, Екскавати,Опістоконти,Амебозої

Запитання 17

Клітинні організми, що не мають сформованого ядра та мембранних органел це - ...

варіанти відповідей

еукаріоти

пріони

віруси

прокаріоти

Запитання 18

Керування та передача спадковоі ініормаціі відувається на рівні

варіанти відповідей

Клітинному

Органному

Тканинному

Молекулярному

Запитання 19

Оберіть фундаментальні властивості живого (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

Схильність до певних потреб

Клітинна будова

Здатність до саморегулювання

Здатність до самовідтворення

Вміння розмовляти

Вміння висловлювати своі бажання

Запитання 20

Клітинні організми, що не мають сформованого ядра та мембранних органел це - ...

варіанти відповідей

еукаріоти

пріони

віруси

прокаріоти

Запитання 21

Який рівень організаціі живоі матеріі зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Організмовий

Популяційно - видовий

Екосистемний

Клітинний

Запитання 22

Автором систематизаціі організмів і внесок у становлення біологічноі систематики як науки здійснив

варіанти відповідей

К. Лінней

Г Мендель

Ч. Дарвін

Д. Івановський

Запитання 23

Оберіть три правильні твердження про віруси

варіанти відповідей

Віруси здатні до розмноження

Віруси здатні до росту

Віруси займають певні екологічні ніші

До складу вірусноі частинки входять РНК та ДНК

Віруси можуть кристалізуватися

Для них нехарактерна мінливість

Запитання 24

Мохи, Папороті, Голонасінні, Покритонасінні - це рослини, спільним для них є таксон:

варіанти відповідей

клас

відділ

ряд

родина

Запитання 25

Сталий розвиток полягає в збалансованому розвитку компонентів:

варіанти відповідей

економічного, соціального, екологічного

екологічного, економічного, національного

соціального, природного, економічного

соціального, національного, економічного

Запитання 26

Найдавніша група еукаріотів:

варіанти відповідей

екскавати;

амебозої;

задньоджгутикові;

археопластиди.

Запитання 27

В природі іноді зустрічаються види-двійники, які дуже схожі між собою. Який критерій дозволяє визначити точну приналежність організму до певного виду:

варіанти відповідей

генетичний

біохімічний

цитологічний 

морфологічний

Запитання 28

Вкажіть організми, які відносяться до паразитичних одноклітинних тварин (декілька правильних)

варіанти відповідей

хламідомонада

хламідія

малярійний плазмодій

малярійний комар

дизентерійна амеба

Запитання 29

Які хвороби викликають бактерії (декілька правильних)

варіанти відповідей

дифтерія

гепатит

полімієліт

ботулізм

сальмонельоз

Запитання 30

Виберіть хвороби, спричинені пріонами

варіанти відповідей

куру

веретеноподібність бульб картоплі

сказ

грип

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест