18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Біорізноманіття

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 4 рази
25 запитань
Запитання 1

Хто відкрив віруси?

варіанти відповідей

Е.У. Майер

К. Лінней

Д.І Івановський

М. Бейерінк

Запитання 2

Назвіть біологічні системи, які перебувають на неклітинному рівні організації.

варіанти відповідей

археї

віроїди

віруси

пріони

Запитання 3

Зазначте органели. спільні для клітин прокаріотів та еукаріотів.

варіанти відповідей

ядро

ЕПР

рибосоми

мітохондрії

Запитання 4

Який організм харчується сапротрофно?

варіанти відповідей

амеба

жук

мох

трутовик

Запитання 5

Найменшою систематичною одиницею є

варіанти відповідей

вид

клас

царство

родина

Запитання 6

Найвищою систематичною категорією є

варіанти відповідей

клас

царство

вид

рід

Запитання 7

Оберіть всі захворювання, що спричинюються вірусами

варіанти відповідей

холера

чума

грип

сказ

СНІД

туберкульоз

гепатит

Запитання 8

Чи наявне ядро в клітинах бактерій? Якщо так, то скільки їх?

варіанти відповідей

відсутнє

одне

два

кілька

Запитання 9

Фотосинтез, запасання крохмалю – це ознаки

варіанти відповідей

Рослин

Вірусів

Тварин

Грибів

Запитання 10

Mycobacterium tuberculosis - викликає інфекційне захворювання туберкульоз. Вкажіть до якої групи організмів належить цей вид:

варіанти відповідей

Археї

Віруси

Бактерії

Гриби

Запитання 11

Організми, клітини яких мають зазвичай одне ядро й клітинну стінку, що містить целюлозу

варіанти відповідей

інфузорії

гриби

рослини

тварини

Запитання 12

Епідемія ,що охоплює значну частину планети:

варіанти відповідей

пандемія

вірусологія

карантин

епідемія

Запитання 13

Лишайники - це

варіанти відповідей

симбіоз мікроскопічних водоростей з грибами

симбіоз мікроскопічних водоростей з тваринним організмом

симбіоз мікроскопічних грибів з одноклітинними тваринами

симбіоз мікроскопічних тварин з бактеріями

Запитання 14

ДНК-вірус людини, який спричинює ГРВІ (кашель, нежить, температура)

варіанти відповідей

аденовірус

герпевірус

мімівірус

Запитання 15

Предком хлоропластів був найближчий родич:

варіанти відповідей

метанобактерії

евглени зеленої

кишкової палички

ціанобактерії

Запитання 16

Наука про різноманітність організмів - це...

варіанти відповідей

ботаніка

систематика

мікологія

альгологія

Запитання 17

З якої речовини побудована клітинна стінка в бактерій

варіанти відповідей

Муреїн

Хітин

Целюлоза

Запитання 18

Карась, ропуха, ящірка, собака - це (1). Спільним для них є таксон (2) 

варіанти відповідей

1 - тварини, 2 - клас

1 - тварини, 2 - тип

1 - опістоконти, 2 - ряд

1 - опістоконти, 2 - родина

Запитання 19

Виберіть ознаку, за якою віруси подібні до живих організмів

варіанти відповідей

здатні кристалізуватися

мають власний спадковий апарат

не мають клітинної будови

не здатні синтезувати білки самостійно

Запитання 20

Які бактерії є збудниками хвороб людини?


варіанти відповідей

нітрифікуючі                              

молочнокислі палички


золотисті стафілококи                

денітрифікуючі

Запитання 21

Клітину якого організму зображено на рисунку?
варіанти відповідей

рослини      

тварин              

бактерії    

гриба

Запитання 22

Яке захворювання спричинюється віроїдами?


варіанти відповідей

синдром набутого імунодефіциту  

веретеноподібність бульб картоплі


губчаста енцефалопатія               

мозаїчна хвороба тютюну


Запитання 23

Яке захворювання викликають пріони

варіанти відповідей

серпоподібно-клітинну анемію        

синдром набутого імунодефіциту


веретеноподібність бульб картоплі   

губчасту енцефалопатію

Запитання 24

Людина може захворіти на холеру, якщо збудник цієї хвороби потрапитьваріанти відповідей

до травного каналу разом з їжею та водою        


до легень з повітрям


у кров крізь пошкоджену шкіру  


на слизові оболонки під час статевих контактів

Запитання 25

Проаналізуйте твердження щодо вірусів.

І. Віруси можуть передаватися повітряно-крапельним шляхом.

ІІ. Є віруси, у яких носій спадкової інформації - молекула РНК.

Чи є поміж них правильні?


варіанти відповідей

правильне лише І                        

правильне лише ІІ


обидва правильні                      

немає правильних

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест