12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

БІОСФЕРА

Додано: 3 лютого
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 18 разів
24 запитання
Запитання 1

Біосфера –

варіанти відповідей

це сукупність організмів різних видів, які взаємодіють між собою і з середовищем у такий спосіб, що всередині системи відбуваються перетворення енергії, колообіг речовин і саморегуляція.

 сукупність особин виду, яка займає частину території його поширення й ізольована від інших подібних сукупностей цього виду.

 це глобальна екологічна система, межі якої визначені життєдіяльністю організмів. 

Запитання 2

Верхня тверда оболонка Землі, що зверху межує з гідросферою та атмосферою, які частково проникають у неї.

варіанти відповідей

гідросфера 

атмосфера

літосфера

Запитання 3

Сукупно всі організми утворюють біомасу, або, за висловом Володимира Вернадського

варіанти відповідей

 живу речовину планети

 живу масу планети

 живу субстанцію планети

Запитання 4

 Вперше визначення біосфери як особливої оболонки Землі та її назва були запропоновані ...

варіанти відповідей

Е. Зюссом 

В. І. Вернадським

В. Докучаєва

Запитання 5

Поширення організмів в атмосфері обмежує

варіанти відповідей

повітря

озоновий шар

наявність в повітрі вуглекислого газу

Запитання 6

Верхній родючий тонкий шар земної кори

варіанти відповідей

біосфера

 літосфера

 грунт

гумус

Запитання 7

До складу біосфери належать:

(декілька відповідей)

варіанти відповідей

нижній шар атмосфери

верхній шар гідросфери

уся літосфера

верхній шар літосфери

верхні шари атмосфери

уся гідросфера

верхній шар гідросфери

Запитання 8

Цілісне вчення про біосферу створив:


варіанти відповідей

 Ж. Б. Ламарк

 В. І. Вернадський

  Т. Шванн

  М. М. Мечников

Запитання 9

Біосфера складається з:

(декілька відповідей)

варіанти відповідей

 біогенної речовини

мертвої речовини

 живої речовини

біокосної речовиної

Запитання 10

Укажіть неправильне твердження щодо біосфери

варіанти відповідей

біосфера взаємодіє з усіма оболонками Землі

людина своєю діяльністю штучно розширює межі біосфери

нижня межа біосфери в гідросфері досягає глибини 11 022 м


верхня межа біосфери розташована на висоті 8848 м

Запитання 11

Ноосфера — це...

варіанти відповідей

сфера діяльності людини

сукупність тварин і рослин на певній території

частина оболонок Землі, населена живими організмами

певний стан біосфери, за якого розумова діяльність людини стає визначальним фактором її розвитку

Запитання 12

. Основні ідеї про біосферу В. І. Вернадський сформулював у своїй найвідомішій праці :

варіанти відповідей

«Біосфера» (1926);

«Жива речовина і біосфера»;

«Хімічна будова біосфери Землі і її оточення»;

«Наукова думка як планетарне явище».

Запитання 13

Найбільшу товщину біосфера має на

варіанти відповідей

помірних широтах

тропічних широтах

 полярних широтах

Запитання 14

Укажіть визначення поясності як закономірності географічної оболонки

варіанти відповідей

Періодична або циклічна повторюваність в однаковій послідовності різних природних явищ і процессів

Зміна ландшафтів, зумовлена зміною висоти над рівнем моря

Зміна природних комплексів від екватора до полюсів

Безперервні спрямовані зміни процесів і явищ, що супроводжуються багаторазовим перетворенням речовин та енергії

Запитання 15

Укажіть найбільші азональні природні комплекси в межах географічної оболонки

варіанти відповідей

Природні зони

Географічні пояси

Природні країни

Материки й океани

Запитання 16

Корковий дуб, дика маслина, мирт і лавр — це рослини, типові для природної зони

варіанти відповідей

Субекваторіальних перемінно-вологих лісів.

Широколистих лісів помірного поясу.

Вічнозелених твердолистих лісів і чагарників.

Вологих вічнозелених екваторіальних ліcів.

Запитання 17

Яку частину літосфери заселяють живі організми?

варіанти відповідей

Верхню частину земної кори 

Тільки ґрунт

Тільки земну кору 

Усю літосферу 

Запитання 18

За наведеним описом визначте тип ґрунтів. 

Формуються у помірному поясі під степовою 

рослинністю в умовах недостатнього зволоження. 

Вміст гумусу надто високий, тому ці ґрунти мають 

дуже темний колір. Одні з найродючіших грунтів у 

світі. 

варіанти відповідей

Підзолисті

Тундрові глеєві

Чорноземи

Каштанові

Запитання 19

Укажіть поняття, яке відповідає визначенню:"Комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери. Потужність оболонки сягає 60-70 км"

варіанти відповідей

Техносфера

Ноосфера

Географічна оболонка

Біосфера

Запитання 20

Виникнення глобальних екологічних проблем зумовлено педеусім нехтування людиною такої закономірності розвитку географічної оболонки як

варіанти відповідей

ритмічність.

широтна зональність.

цілісність.

висотна поясність.

Запитання 21

Про яку закономірність географічної оболонки йдеться в уривку зі спогадів мандрівника: " Ви можете стояти на Мауна-Кеа серед снігових заметів і споглядати цілий схил гори аж донизу й бачити кінець холоду й початок рослинного життя, ... усі клімати Землі, ... усе розмаїття рослинності?"

варіанти відповідей

Ритмічність

Висотну поясність

Широтну зональність

Цілісність

Запитання 22

Здатність грунту забезпечити рослини поживними речовинами водою, повітрям ,тобто створити сприятливі фізичні і хімічні умови для їхнього розвитку та росту.

варіанти відповідей

А)вивітрювання

Б)ерозія

В)видування

Г)родючість

Запитання 23

Грунти які утворюються в умовах надмірного зволоження та промивного режиму під вологими екваторіальними лісами

варіанти відповідей

А)дерново-підзолисті

Б)каштанові

В)сірі лісові

Г)червні фералітні

Запитання 24

У яких природних зонах розташована Україна?


варіанти відповідей

Тундра, степ

Степ, напівпустелі

Степ, широколистяні ліси

Степ, вологі екваторіальні ліси

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест