Біосфера.Географічна оболонка.

Додано: 1 травня 2020
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 18 разів
8 запитань
Запитання 1

Повністю заселена живими організмами:

варіанти відповідей

атмосфера;

ігідросфера;

астеносфера;

літосфера.

Запитання 2

Фундатором учення про біосферу є:

варіанти відповідей

Геродот;

Жак Ів Кусто;

С.Рудницький;

В.Вернадський.

Запитання 3

Про що йде мова?

"Тільки вони здатні в процесі фотосинтезу з неорганічних речовин утворювати органічні,виділяючи кисень.Тому їх часто називають "фабриками кисню".

варіанти відповідей

гриби;

мікроорганізи;

рослини;

тварини.

Запитання 4

Визначте назву оболонки.

"Її потужність складає приблизно 50-55 км.В її межах взаємодіють нижні шари атмосфери,верхня чатина літосфери,гідросфера і біосфера."

варіанти відповідей

географічна;

повітряна;

водна;

земна.

Запитання 5

Закономірна повторюваність природних процесів та явищ у часі називається:

варіанти відповідей

цілісністю;

ритмічністю;

кругообігом речовин;

зональністю.

Запитання 6

Головною особливістю грунтів,що їх відрізняє від гірських порід є:

варіанти відповідей

колір;

густина;

родючисть;

міцність.

Запитання 7

Найбільшою родючістю серед типів грунтів вирізняються:

варіанти відповідей

буроземи;

сірі лісові;

каштанові;

чорноземи.

Запитання 8

Одним із головних процесів,що суттєво змінюють географічну оболоку,сьогодні є:

варіанти відповідей

вивітрювання;

рухи літосферних плит;

діяльність людини;

водна ерозія.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест