20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Біосфера, Географічна оболонка,Населення

Додано: 13 травня
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 72 рази
20 запитань
Запитання 1

Оболонка Землі, населена організмами

варіанти відповідей

літосфера

атмосфера

біосфера

гідросфера

Запитання 2

Унікальність біосфери полягає в тому, що вона розташована в інших оболонках: атмосфері, літосфері, гідросфері. Верхня й нижня межа, де живуть організми, така:

варіанти відповідей

в атмосфері на висоті 10 -20 км - в літосфері на глибині приблизно 5 км

в атмосфері на висоті 15-20 км - в літосфері на глибині приблизно 5 км

в атмосфері на висоті 20 - 25км- в літосфері на глибині приблизно 10 км

в атмосфері на висоті 20 -25 км - в літосфері на глибині приблизно 5 км

Запитання 3

Найбільша кількість живих організмів зосереджена

варіанти відповідей

біля земної поверхні

на висоті до 10 км

на глибинах до 10 км

Запитання 4

Коли, на думку вчених, виникла Земля?

варіанти відповідей

Близько 4,5 млрд років тому

Близько 4,5 млн років тому

Близько 45 млн років тому

Запитання 5

Для якої природної зони характерна надмірна зволоженість при високій температурі повітря?

варіанти відповідей

Вологих екваторіальних лісів

Тайги (хвойних лісів)

Саван та рідколісся

Запитання 6

У рослинності якої природної зони переважає різнотрав'я?

варіанти відповідей

Тундра

Пустелі та напівпустелі

Степи

Запитання 7

У цій природній зоні за умов суворого клімату ростуть мохи та лишайники, а тварини - хижаки, життя яких повязане з океаном.

варіанти відповідей

Напівпустелі та пустелі

Арктичні(антарктичні) пустелі

Тайга

Запитання 8

Природні комплекси називають також...

варіанти відповідей

гірськими породами

астеносферою

 моренами

ландшафтами

Запитання 9

Періодична повторюваність певних процесів у часі і простор, що спостерігається у всіх оболонках Землі, називається...

варіанти відповідей

ритмічністю

зональністю

колообігом речовин і енергії

цілісністю

Запитання 10

Біосфера - це:

варіанти відповідей

Водна оболонка Землі

Оболонка Землі, що заселена живими організмами

Повітряна оболонка Землі

Верхня тверда оболонка Землі

Запитання 11

Першими примітивними істотами, які з’явилися на Землі були:

варіанти відповідей

Бактерії

Одноклітинні організми

Черви

Молюски

Запитання 12

Перші рослини, які з’явилися на Землі - це:

варіанти відповідей

Гриби

Водорості

Мохи

Лишайники

Запитання 13

Більша кількість видів тварин, ніж рослин на Землі пояснюється здатністю тварин:

варіанти відповідей

 Пересуватися

Рости

Живитися

Розмножуватися

Запитання 14

Найбільш різноманітний за видовим складом рослинний та тваринний світ:

варіанти відповідей

У екваторіальних широтах

У полярних широтах

У тропічних широтах

У помірних широтах

Запитання 15

Колючі чагарники з дрібними листками та добре розвинутою кореневою системою пристосувалися до життя у:

варіанти відповідей

Помірних широтах

Екваторіальних широтах

Полярних широтах

Тропічних широтах

Запитання 16

Найбільш розорані ділянки Землі - це:

варіанти відповідей

Пасовища та сіножаті

Ліси

Степи

 Луки

Запитання 17

Яка держава найбільша в Південній Америці?

варіанти відповідей

Аргентина

Чілі

Бразилія

Колумбія

Запитання 18

Яка країна є батьківщиною Олімпійських ігор та марафонського бігу?

варіанти відповідей

США

Японія

Греція

Норвегія

Запитання 19

Найбільша за площею держава Європи?

варіанти відповідей

Білорусь

Великобританія

Україна

Іспанія

Запитання 20

У якій європейській країні взагалі немає комарів?

варіанти відповідей

Норвегія

Ірландія

Ісландія

Бельгія