13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Біосфера. Грунт. Географічна оболонка.

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 2 рази
11 запитань
Запитання 1

Засновник вчення про біосферу?

варіанти відповідей

В. Докучаєв

В. Вернадський

Ж. Б. Ламарк

Ч. Дарвін

Запитання 2

Що таке біосфера?

варіанти відповідей

водна оболонка Землі

повітряна оболонка Землі

оболонка життя, яка населена організмами

оболонка життя рослин

Запитання 3

Нижня межа біосфери досягає глибин....

варіанти відповідей

близько 20 км

11022м

8848м

близько 5 км

Запитання 4

Найродючішими грунтами у світі вважаються...

варіанти відповідей

сірі лісові

каштанові

дерново-підзолисті

чорноземи

Запитання 5

Цілком заселена живими організмами від верхньої до нижньої межі:

варіанти відповідей

атмосфера

гідросфера

мантія

літосфера

Запитання 6

Для географічної оболонки характерні такі закономірності:

варіанти відповідей

цілісність

ритмічність

регіональність

кругообіг речовин і енергії

Запитання 7

Грунт-це...

варіанти відповідей

верхній пухкий шар земної поверхні, який має родючість

верхній пухкий шар земної поверхні, де живуть люди

верхній пухкий шар земної поверхні, на якому ростуть рослини

верхній пухкий шар земної поверхні, де проживають тварини

Запитання 8

Визначте, що з переліченого не належить до складових біосфери

варіанти відповідей

гриби

рослини

бактерії

повітря

Запитання 9

Найбільшим природним комплексом на Землі є:

варіанти відповідей

природна зона

Євразія

географічна оболонка

географічний пояс

Запитання 10

Як називається закономірна повторюваність природних процесів та явищ у часі?

варіанти відповідей

цілісність

кругообіг речовин та енергії у природі

ритмічність

зональність

Запитання 11

Нерівномірність розподілу живих організмів на земній поверхні пояснюється...

варіанти відповідей

різним складом гірських порід земної кори

нерівномірністю розподілу опадів

різними кліматичними умовами

різним складом грунтів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест