Біосфера та грунти, 11 кл

Додано: 6 лютого 2022
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 149 разів
17 запитань
Запитання 1

Виберіть грунти, які в Україні займають найбільшу площу

варіанти відповідей

дерново-підзолисті

сірі лісові

чорноземи

каштанові

Запитання 2

Вперше термін "біосфера" було вжито...

варіанти відповідей

В. Докучаєвим

Ж.Б. Ламарком

Е. Зюссом

В. Вернадським

Запитання 3

Найбільшим природним комплексом на Землі є:

варіанти відповідей

біосфера

природна зона

географічний пояс

географічна оболонка

Запитання 4

Нерівномірність розподілу живих організмів на земній поверхні пояснюється...

варіанти відповідей

нерівномірністю розподілу опадів

різним складом гірських порід земної кори

 різними кліматичними умовами

 різним складом грунтів

Запитання 5

Цілком заселена живими організмами від верхньої до нижньої межі:

варіанти відповідей

атмосфера

гідросфера

літосфера

Запитання 6

Оболонка Землі, яку створюють живі організми це-

варіанти відповідей

атмосфера

біосфера

гідросфера

літосфера

Запитання 7

У результаті взаємодії організмів одного з одним та з неживою природою на земній кулі утворилися...

варіанти відповідей

середовища життя

природні екосистеми

штучні екосистеми

Запитання 8

Біологічні ресурси - це

варіанти відповідей

рослини, які можуть бути використані для потреб людства.

тварини і гриби, які можуть бути використані для потреб людства.

рослини і тварини, які можуть бути використані для потреб людства.

Запитання 9

Ґрунт - це

варіанти відповідей

верхній пухкий шар гірських порід, перероблений спільною дією сонячного світла і тепла, повітря, води та організмів.

шар гірських порід, перероблений спільною дією сонячного світла і тепла.

верхній пухкий шар гірських порід, перероблений спільною дією повітря, води та організмів.

Запитання 10

Сукупність усіх ґрунтів на певній території називають..

варіанти відповідей

природною зоною

ґрунтовим покривом

гумусом

Запитання 11

Переважання тих чи інших зональних типів ґрунтів визначають і зональну спеціалізацію..

варіанти відповідей

господарства

сільського господарства

промисловості

Запитання 12

Вносячи добрива, людина може..

варіанти відповідей

підвищити родючість ґрунтів

звести нанівець родючість ґрунтів

всі відповіді правильні

Запитання 13

Засновник учення про біосферу

варіанти відповідей

Докучаєв

Вернадський

Ломоносов

Рудницький

Запитання 14

Верхньою межею біосфери є 

варіанти відповідей

верхня межа тропосфери

нижня межа мезосфери

нижня межа озонового шару атмосфери, що знаходиться на висоті 20-25 км

Запитання 15

Єдність біосфери забезпечуються 

варіанти відповідей

біологічним кругообігом речовин

процесом фотосинтезу

 процесом окиснення в живих організмах

Запитання 16

Що є рушієм колообігу речовин?

варіанти відповідей

Внутрішня енергія Землі

Вітер

Енергія Сонця

Людина

Запитання 17

Біосфера охоплює:

варіанти відповідей

нижню частину атмосфери, всю гідросферу, верхню частину літосфери

нижню частину літосфери, всю гідросферу, верхню частину атмосфери

нижню частину атмосфери, верхню частину літосфери

немає правильної відповіді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест