Біосфера та грунти

Додано: 27 квітня 2020
Предмет: Географія, 6 клас
Копія з тесту: Біосфера та грунти
Тест виконано: 19 разів
24 запитання
Запитання 1

Бентос – це… 

варіанти відповідей

дрібні рослини і тварини, що живуть у поверхневому шарі води

рослини і тварини, що оселилися на дні

морські тварини, які активно рухаються у воді

всі відповіді вірні

Запитання 2

Укажіть, завдяки якій складовій ґрунту він стає родючим:

варіанти відповідей

материнська порода

вода

повітря

гумус

Запитання 3

Цілком заселена живими організмами від верхньої до нижньої межі:

варіанти відповідей

атмосфера

літосфера

гідросфера

мантія

Запитання 4

Нижня межа біосфери в гідросфері досягає глибин... 

варіанти відповідей

близько 15 км

11 022 м

8848 м

5 км

Запитання 5

Внаслідок взаємодії біосфери, літосфери та інших зовнішніх оболонок Землі утворилось особливе природне тіло, що називається ...

варіанти відповідей

водою

гірською породою

ґрунтом

гумусом

Запитання 6

В утворенні грунту не бере участь: 

варіанти відповідей

клімат (співвідношення тепла і вологи

органічна речовина

мікроорганізми

гірський льодовик

підстилаюча (материнська) гірська порода

Запитання 7

Найбільша кількість живих організмів на Землі міститься ... 

варіанти відповідей

у місцях зіткнення всіх зовнішніх оболонок Землі

у верхніх шарах атмосфери

на великих глибинах океану

у горах

Запитання 8

На поширення рослинного і тваринного світу на Землі найбільший вплив робить:

варіанти відповідей

склад атмосфери

грунти

клімат

рельєф

Запитання 9

Основною особливістю ґрунтів, що відрізняє їх від гірських порід, є..

варіанти відповідей

вологість

родючість

колір

тиск

Запитання 10

Як правило, мають хороший зір і швидко бігають тварини:

варіанти відповідей

савани

хвойних лісів (тайги)

тропічної пустелі

тропічних лісів

Запитання 11

Перші живі організми на Землі з'явилися: 

варіанти відповідей

на суші

у мілководних водоймах в умовах теплого та вологого клімату

на певних глибинах суходолу

у глибоководних ділянках Світового океану

Запитання 12

Як правило, нічний спосіб життя ведуть тварини:

варіанти відповідей

тропічної пустелі

вологих вічнозелених екваторіальних лісів

широколистяних лісів

тундри

Запитання 13

Верхня межа біосфери в атмосфері досягає:

варіанти відповідей

8848 м

озонового шару

відкритого космосу

екзосфери

Запитання 14

Найродючішими ґрунтами у світі вважаються:

варіанти відповідей

сірі лісові

дерново-підзолисті

каштанові

чорноземи

Запитання 15

Перші живі організми на Землі з'явилися:

варіанти відповідей

3,5 млрд років тому

3,5 млн років тому

6 тис. років тому

1 млн років тому

Запитання 16

Найбільша кількість живих організмів зосереджена:

варіанти відповідей

на висоті до 10 км

біля земної поверхні

на глибинах до 10 км

до озонового шару

Запитання 17

Нерівномірність розподілу живих організмів на земній поверхні пояснюється...

варіанти відповідей

різним складом гірських порід земної кори

нерівномірністю розподілу опадів

різними кліматичними умовами

різним складом грунтів

Запитання 18

Представник тваринного світу арктичних широт

варіанти відповідей

Песець

Ховрах

Газель

Носоріг

Запитання 19

Які ґрунти сформувалися в зоні вологих екваторіальних лісів?

варіанти відповідей

сіроземи

дерново-підзолисті

червоно-жовті

коричневі

Запитання 20

Нектон – це…

варіанти відповідей

рослини і тварини, що оселилися на дні

дрібні рослини і тварини, що живуть у поверхневому шарі води

морські тварини, які активно рухаються у воді

рослини що оселилися на дні

Запитання 21

Яка основна причина відсутності трав'яного покриву на ґрунті в зоні вічнозелених екваторіальних лісів?

варіанти відповідей

багато тепла

недостатньо світла

багато гумусу

недостатньо вологи

Запитання 22

Засновником вчення про біосферу був

варіанти відповідей

В. Вернадський

В. Докучаєв

С. Рудницький

П. Чубинський

Запитання 23

Шимпанзе, лінивці, леопарди, папуги - це жителі

варіанти відповідей

тропічних широт

помірних широт

екваторіальних широт

субекваторіальних широт

Запитання 24

В умовах холодного клімату і постійного перезволоження сформувався тип грунту

варіанти відповідей

чорнозем

підзолистий

тундровий глейовий

бурий лісовий

сірозем

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест