Біосфера та грунти. Природні комплекси

Додано: 4 травня
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 180 разів
20 запитань
Запитання 1

Найбільшим природним комплексом планети є

варіанти відповідей

Атмосфера

Тихий океан

Євразія

Географічна оболонка

Запитання 2

Які природні зони є на території України?

варіанти відповідей

  степ, тайга, лісостеп, тундра

мішані ліси, степ, лісостеп

  мішані ліси, екваторіальні ліси, степ

 лісостеп, тундра, тайга

Запитання 3

Закономірна зміна природних компонентів і природних комплексів від підніжжя до вершини гір - це:

варіанти відповідей

висотна поясність; 

 горизонтальна ( широтна) зональність;

 

 ритмічність;

   безперервність

Запитання 4

Найродючішими ґрунтами у світі вважаються:

варіанти відповідей

 сірі лісові

  каштанові

 дерново-підзолисті

 чорноземи

Запитання 5

Основною особливістю ґрунтів, що відрізняє їх від гірських порід, є...

варіанти відповідей

пухкість

 колір 

 родючість

 вологість

Запитання 6

Укажіть, завдяки якій складовій ґрунту він стає родючим: 

варіанти відповідей

 гумус

 вода

  материнська порода

 повітря

Запитання 7

Природні комплекси називають також..

варіанти відповідей

 гірськими породами

моренами

астеносферою

  ландшафтами

Запитання 8

Природні зони змінюються від екватора до полюсів, тобто це...

варіанти відповідей

 вертикальна поясність

широтна зональність

 цілісність

 ритмічність

Запитання 9

Ґрунти, які утворюються в умовах надмірного зволоження під вологими екваторіальними лісами...

варіанти відповідей

підзолисті

каштанові

бурі лісові

червоно-жовті

Запитання 10

Компонент природи, у якому органічно поєднуються елементи живої неживої природи

варіанти відповідей

рельєф

рослинність

грунт

поверхневі води

Запитання 11

Природні зони змінюють одна одну у напрямку...

варіанти відповідей

північ-захід

північ-південь

південь-схід

схід - захід

Запитання 12

Географічній оболонці притаманні...

варіанти відповідей

широтна поясність

ритмічність

кругообіг речовин

висотна зональність

висотна поясність

широтна зональність

цілісність

Запитання 13

 У якій природній зоні проживає лисиця фенек?

варіанти відповідей

 екваторіальні ліси

  тайга

  степовій

 пустель і напівпустель

Запитання 14

Назвіть природну зону, де панує багата пишна рослинність (рослини ростуть у кілька ярусів)


варіанти відповідей

 вологі екваторіальні ліси

   напівпустелі і пустелі

степова зона

 зона тайги

Запитання 15

Назвіть природну зону за описом.

Там довго триває полярна ніч. Температури повітря і взимку, і влітку низькі, тому постійно холодно. Сніговий покрив триває 300 днів на рік

варіанти відповідей

 зона арктичних пустель

зона тундри

  зона тайги

  зона лісотундри

Запитання 16

У якій природній зоні розташована Полтавська область? 

варіанти відповідей

 зоні лісостепу 


 зоні тайги  

зоні мішаних лісів  

 зоні степу

Запитання 17

 Оболонка життя на Землі

варіанти відповідей


Атмосфера

Біосфера

Гідросфера

Літосфера

Запитання 18

Оболонка, в межах якої проникають одна в одну і взаємодіють верхні шари літосфери, нижні шари атмосфери, уся біосфера і гідросфера називається...

варіанти відповідей

природним комплексом

географічною оболонкою

біосферою

ландшафтом

Запитання 19

Чим зумовлена цілісність географічної оболонки? 

варіанти відповідей

діяльністю людини

кругообігом речовин і енергії

обертанням Землі навколо своєї осі

зміною природних комплексів із заходу на схід

Запитання 20

Установіть відповідність між тваринами та природною зоною яка є середовищем їхнього існування

1. савани А. антилопа

2. степи Б. полярна сова

3. тайга В. дрохва

4. напівпустелі та пустелі Г. соболь

Д. носоріг

варіанти відповідей

1Д, 2Г, 3Д, 4Б

1Г, 2В, 3Б, 4А

1Д, 2В, 3Г, 4А

1Д, 2В, 3Г, 4Б

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест