12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Контрольне тестування "Біосфера та грунти. Природні комплекси. Планета людей"

Додано: 15 травня
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 815 разів
34 запитання
Запитання 1

Найбільшим природним комплексом планети є:

варіанти відповідей

Атмосфера

Тихий океан

Євразія

Географічна оболонка

Запитання 2

Закономірна зміна природних компонентів і природних комплексів від підніжжя до вершини гір - це:

варіанти відповідей

висотна поясність

горизонтальна (широтна) зональність 

ритмічність

безперервність

Запитання 3

Найродючішими ґрунтами у світі вважаються:

варіанти відповідей

сірі лісові

каштанові

дерново-підзолисті

чорноземи

Запитання 4

Основною особливістю ґрунтів, що відрізняє їх від гірських порід, є...

варіанти відповідей

тип


колір 

родючість

вологість

Запитання 5

Укажіть, завдяки якій складовій ґрунту він стає родючим: 

варіанти відповідей

гумус

 вода

материнська порода

повітря

Запитання 6

Природні зони змінюються від екватора до полюсів, тобто це...

варіанти відповідей

вертикальна поясність

широтна зональність

цілісність

ритмічність

Запитання 7

Виберіть із запропонованих визначень те, що характеризує цілісність географічної оболонки.

варіанти відповідей

Зміна природних комплексів від екватора до полюсів.

Періодична повторюваність певних процесів у часі і просторі.

Взаємозв'язок і взаємозалежність компонентів географічної оболонки.

Зміна природних комплексів від підніжжя гір до їх вершин.

Запитання 8

Періодична повторюваність певних процесів і явищ у часі та просторі, що спостерігається в усіх оболонках Землі, називається...

варіанти відповідей

ритмічністю

зональністю

колообігом речовин і енергії

цілісністю

Запитання 9

У якій природній зоні переважають мохи та лишайники, а влітку багато ягід?

варіанти відповідей

зона арктичних пустель 

зона лісотундри  

зона тайги

зона тундри

Запитання 10

Свою назву ця природна зона отримала від місця свого знаходження. Рослинний світ представлений деревами, переплетеними ліанами, де живуть мавпи й різноманітні птахи, хижаки — великі змії, різні види диких кішок (леопарди, ягуари). Це — найбагатша життям природна зона.

варіанти відповідей

тайга

напівпустелі і пустелі

степи

вологі екваторіальні ліси 

Запитання 11

З′ясуйте, для якої природної зони характерні: довга сувора зима і коротке холодне літо. У таких кліматичних умовах майже неможливе існування рослин і формування ґрунтів. Бідна рослинність (мохи, лишайники), серед тварин поширені тюлені, моржі й білі ведмеді.

варіанти відповідей

зона арктичних пустель

зона тундри

зона тайги

зона лісотундри

Запитання 12

Баобаб - це дерево, що в своєму стовбурі накопичує велику кількість вологи. В якій природній зоні воно росте?


 

варіанти відповідей

екваторіальні ліси

пустелі

савани

тундра

Запитання 13

Яку природну зону зображено на фото?

варіанти відповідей

савани та рідколісся

пустелі

мішані ліси

степи

Запитання 14

На якому фото зображено тайгу?

варіанти відповідей
Запитання 15

У якій природні зоні ми живемо?

варіанти відповідей

мішані ліси

степ

широколисті ліси

лісостеп

Запитання 16

Що таке біосфера?

варіанти відповідей

водна оболонка Землі

оболонка життя, яка населена організмами

повітряна оболонка Землі

оболонка життя рослин

Запитання 17

Оберіть з перелічених антропогенні (створені людиною) комплекси:

варіанти відповідей

ліс

поле

канал

озеро

пустеля

сад

гори

Запитання 18

Якою є чисельність населення світу ?

варіанти відповідей

1 млрд. чол.

6 млрд. чол.

7,7 млрд. чол.

10 млрд. чол.

Запитання 19

Найбільшу кількість населення має країна:

варіанти відповідей

Індія

Китай 

Росія   

Україна

Запитання 20

Найбільш заселеною частиною світу є:

варіанти відповідей

Європа

Австралія

Америка

Африка

Азія

Запитання 21

Понад 70 % населення Землі проживає на материку:

варіанти відповідей

Євразія

Африка

Північна Америка

Південна Америка

Запитання 22

Нині чисельність населення Землі зростає завдяки чисельності населення країн:

варіанти відповідей

Азії

Європи

Латинської Америки

Північної Америки

Австралії

Африки

Запитання 23

Люди з однаковим кольором шкіри і волосся, формою розрізу очей і обличчя називаються:

варіанти відповідей

народ

раса

населення планети

Запитання 24

Людей з спільною мовою, культурою - звичаї, релігія, пісні, одяг, страви, називають:

варіанти відповідей

народом

расою

населенням планети

Запитання 25

Нині у світі налічується понад:

варіанти відповідей

1 тис. народів

1 млн. народів

5 млн . народів

3 тис. народів

Запитання 26

Більшість вчених уважає, що прабатьківщиною наших предків був материк:

варіанти відповідей

Африка

Австралія

Євразія

Північна Америка

Запитання 27

Учений, який присвятив життя доведенню того, що розумові та фізичні здібності людини не залежать від расової приналежності, у 1870-х роках досліджував Нову Гвінею, острови Малайського архіпелагу - ...

варіанти відповідей

Джеймс Кук

Жак Ів Кусто

М.М. Миклухо-Маклай

Р. Амундсен

Запитання 28

Для представників, якої раси характерні жовтий колір шкіри, округле, плоске обличчя, вузький розріз очей, темне пряме волосся?

варіанти відповідей

європеоїдної

негроїдної

монголоїдної

австралоїдної

Запитання 29

Найбільшою за площею території є країна:

варіанти відповідей

Україна  

Ватикан  

Росія 

Австралія

Запитання 30

Серед перелічених країн оберіть ту, яка займає цілий материк:

варіанти відповідей

Австралія

Росія

Бразилія 

Велика Британія

Запитання 31

Оберіть країну, яка належить до держав-карликів:

варіанти відповідей

Ватикан

Бразилія

Австралія

Україна

Запитання 32

Найбільша європейська держава:

варіанти відповідей

Україна

Німеччина

Франція

Португалія

Запитання 33

Яку кількість країн - сусідів має Україна:

варіанти відповідей

6

7

8

9

Запитання 34

Карта, на якій різними кольорами позначені країни світу, називається:

варіанти відповідей

політичною

Фізичною

топографічною

історичною

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест