17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Біосфера як цілісна система. Захист і збереження біосфери.

Додано: 27 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 206 разів
10 запитань
Запитання 1

Внеском Вернадського у вивчення біосфери стало те, що

варіанти відповідей

Він запровадив термін "біосфера" й "ноосфера"

Він уперше точно визначив межі біосфери в повіті, воді та літосфері

Він докладно розробив концепції біосфери й ноосфери

Він визначив точну кількість живих організмів у біосфері та розрахував іхню сумарну біомасу

Запитання 2

До складу біосфери НЕ входить

варіанти відповідей

Земне ядро та мантія

Мертві органічні рештки

Ґрунт, вода й інші абіотичні компоненти

Усі живі організми Землі

Люди як біологічний вид

Запитання 3

Властивістю ноосфери є те, що вона - це

варіанти відповідей

Частина біосфери, яка містить розумні живі організми

Частина біосфери, яка містить всі живі організми й речовину органічного походження

Вища стадія розвитку біосфери, сформована людським розумом

Історична стадія існування біосфери, протягом якої сформувався вид Людина розумна

Початкова стадія розвитку біосфери, яка передувала формуванню життя на Землі

Запитання 4

Згідно з конституцією Володимира Вернадського, НЕ є передумовою формування ноосфери

варіанти відповідей

Глобалізації, посилення зв'язків між державами та континентами

Розвиток засобів зв'язку

Формування єдиної загальнолюдської інформаційної системи

Розвиток науки та використання нових джерел енергії

Зростання ролі релігії в житті людей

Запитання 5

Нині на Землі видів живих організмів мешкає приблизно

варіанти відповідей

9-15 тисяч

90-500 мільйонів

9-15 мільярдів

9-15 мільйонів

90-150 тисяч

Запитання 6

Зелену книгу України було створено з метою

варіанти відповідей

Захисту рідкісних і зникаючих видів рослин

Захисту рідкісних і зникаючих видів тварин

Захисту рідкісних і зникаючих рослинних угруповань

Запобігання вирощуванню ГМО рослин

Підвищення продуктивності сільського господарства

Запитання 7

До фізичного забруднення довкілля призводить

варіанти відповідей

Викид підприємства вуглекислого газу в атмосферу

Утворення оксидів Нітрогену у двигунах внутрішнього згоряння

Нічне освітлення вулиць у містах

Вивіз відходів свиноферм на поля

Цвітіння води та масова загибель риби

Запитання 8

Наслідком шумового забруднення довкілля може бути

варіанти відповідей

Втрата тваринами орієнтації в просторі

Порушення фотоперіодизму в рослин

Підвищення частоти мутації у людини

Уповільнення росту рослин

Випадання кислотних дощів

Запитання 9

Найменш ефективним із-поміж підходів до збільшення біорізноманіття є

варіанти відповідей

Створення природоохоронних територій

Раціональне природокористування

Збереження та розведення рідкісних тварин у неволі

Обмеження полювання на рідкісних тварин

Боротьба зі шкідниками сільського господарства

Запитання 10

НЕ є відновлюваною енергія

варіанти відповідей

Спалювання бурого вугілля

Припливів і відпливів

Морських хвиль

Геотермальна

Вітру

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест