9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Надорганізмові біологічні системи

Додано: 27 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 50 разів
19 запитань
Запитання 1

Визначте, що таке екологія:

варіанти відповідей

наука про тварин

наука про рослини

наука про гриби

наука про взаємозв'язки організмів між со­бою і чинниками навколишнього середовища

Запитання 2

Визначте, що таке популяція

варіанти відповідей

група самок, самців, дітей 

надвидовий рівень організації живої природи

особини близьких видів

група особин одного виду, що займає певну територію та частково або повністю ізольова­на від інших сукупностей особин

Запитання 3

Визначте, які взаємозв'язки існують між особинами однієї популяції

варіанти відповідей

боротьба з несприятливими умовами

хижацтво

паразитизм

конкуренція.

Запитання 4

Укажіть ученого, який запропонував по­няття «біогеоценоз»:

варіанти відповідей

Ч. Дарвін

К. Лінней

В. Сукачов

С. Навашин

Запитання 5

Визначте компонент середовища, який належить до абіотичних екологічних факторів

варіанти відповідей

атмосферний тиск

коменсалізм

конкуренція за особин протилежної статі

мутуалізм

Запитання 6

Укажіть, що є сигналом до сезонних змін у рослин

варіанти відповідей

зміна температури

зміна тривалості світлового дня 

зміна взаємозв'язків у екосистемі

зміна кількості поживних речовин

Запитання 7

Укажіть два правильні твердження

варіанти відповідей

Птахи та ссавці — організми, які не здатні підтримувати сталу температуру тіла

Ланцюг живлення біогеоценозу починається з рослин

До біотичних чинників належить діяльність людини

Фотоперіодизм — це реакція організмів на тривалість світлового дня

Газоподібна оболонка Землі називається літосферою

Запитання 8

Укажіть два правильні твердження

варіанти відповідей

В основі морфологічного критерію виду лежать ознаки схожості зовнішньої будови

Ареал виду — це однорідні умови живлення

До абіотичних чинників належить діяльність сапрофітів

Паразитизм — форма взаємозв'язків між особинами популяції

Екологічна ніша — це місце існування особин певного виду

Запитання 9

Визначте компонент середовища, який належить до біотичних екологічних факторів

варіанти відповідей

атмосферний тиск

конкуренція за особин протилежної статі

зміна температури

зміна кількості поживних речовин

Запитання 10

Укажіть, що є сигналом до сезонних змін у тварин

варіанти відповідей

зміна температури

зміна тривалості світлового дня

зміна кількості поживних речовин

зміна взаємозв'язків у екосистемі

Запитання 11

Визначте, що таке ареал виду

варіанти відповідей

область поширення подібних об'єктів 

область поширення подібних умов

область поширення організмів різних видів

область поширення особин певного виду

Запитання 12

Укажіть групу екологічних факторів, до якої належить середньорічна температу­ра

варіанти відповідей

абіотичні

біотичні

антропогенні

боротьба з несприятливими умовами середовища

Запитання 13

Організми, які самостійно синтезують органічні речовини

варіанти відповідей

консументи

продуценти

редуценти

Запитання 14

Процес зміни біоценозу

варіанти відповідей

ерозія 

корозія

сукцесія

пожари

Запитання 15

Організми, які живляться готовими органічними речовинами

варіанти відповідей

консументи

продуценти

редуценти

Запитання 16

Заселення скелі лишайниками

варіанти відповідей

первинна сукцесія  

вторинна сукцесія 

еволюція

Запитання 17

Вчення про біосферу обґрунтував 

варіанти відповідей

Ч. Дарвін

К. Лінней

В.Вернадський

В. Сукачов

Запитання 18

Береза — це

варіанти відповідей

консумент

продуцент

редуцент

Запитання 19

Сукупність усіх живих організмів — це

варіанти відповідей

біокосна речовина  

біогенна речовина   

жива речовина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест