Біосфера як цілісна система. Захист і збереження біосфери.

Додано: 8 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 969 разів
25 запитань
Запитання 1

Який український вчений зробив найбільший внесок у наукове вчення про біосферу?

варіанти відповідей

Володимир Вернадський

Володимир Кубійович

Максим Паламарчук

Степан Рудницький

Запитання 2

Доберіть назву до схеми.Це:

варіанти відповідей

компоненти природного комплексу 

складові біосфери

кліматотвірні чинники

типи ґрунтів

Запитання 3

Біосфера - це:

варіанти відповідей

верхній родючий шар земної кори, що сформувався внаслідок взаємодії гірських порід, повітря, сонячного світла і тепла, води та організмів протягом тривалого часу

оболонка життя, яка населена організмами

сукупність усіх рослинних угруповань на певній ділянці земної кулі

сукупність різних угруповань тварин у певній місцевості

Запитання 4

Поняття "біосфера" запропонував у 1875 році:

варіанти відповідей

В.Вернадський

Е.Леруа

Е.Зюсс

К.Лінней

Запитання 5

Геологічні оболонки Землі, що входять до складу біосфери:

варіанти відповідей

стратосфера

гідросфера

магнітосфера

літосфера

мезосфера

атмосфера

Запитання 6

"Розумова" оболонка Землі - це:

варіанти відповідей

стратосфера

магнітосфера

ноосфера

мезосфера

Запитання 7

Біосфера охоплює такі геологічні оболонки:

варіанти відповідей

нижня частина літосфери, уся гідросфера, верхня частина атмосфери (тропосфера)

верхня частина літосфери, уся гідросфера, нижня частина атмосфери (тропосфера)

верхня частина літосфери, уся гідросфера, нижня частина атмосфери (стратосфера)

верхня частина літосфери, верхня частина гідросфери, нижня частина атмосфери (мезосфера)

Запитання 8

Перші уявлення про біосферу як "зону життя" запропонував:

варіанти відповідей

В. І. Вернадський      

Ж.Б. Ламарк    

Ч. Дарвін     

А. ван Левенгук

Запитання 9

Поширення організмів у атмосфері обмежене переважно:

варіанти відповідей

атмосферним тиском        

температурою

концентрацією ультрафіолетових променів

інтенсивністю інфрачервоного випромінювання

кількістю вологи         

наявністю світла

Запитання 10

Оберіть відповідність межі біосфери їх параметрам

варіанти відповідей

нижня межа гідросфери досягає глибини 11022м

у літосфері життя протікає на глибині близько 15км

уся тропосфера і нижня частина стратосфери охопює 8000км

Запитання 11

Назвіть речовини, колообіг яких є найважливішим для функціонування екосистем і які є основними компонентами живих організмів.

варіанти відповідей

Хром

Карбон

Нітроген

Літій

Оксиген

Сульфур

Натрій

Фосфор

Запитання 12

Як називається природоохоронна територія, яка є окремим природним об'єктом із заповідним режимом, що має наукове, культурне, історичне або естетичне значення?

варіанти відповідей

заповідник

заказник

національний парк

пам'ятка природи

Запитання 13

На якому малюнку зображено приклад порушення стабільності екосистеми під впливом абіогенного фактору?

варіанти відповідей
Запитання 14

В екосистемі лісу продуцентом є:

варіанти відповідей

мухомор

липа

миша

лисиця

Запитання 15

Території, призначені для збереження в незайманому вигляді флори і фауни та для відвідування людьми з культурною та науково-дослідницькою метою називають.

варіанти відповідей

заповідниками

заказниками

національними парками

пам’ятник природи

Запитання 16

Території, на яких допускається господарська діяльність без завдання шкоди виду, що тут охороняється називається.

варіанти відповідей

заказником

заповідником

національним парком

дендрологічним парком

Запитання 17

В Україні є кілька видів природоохоронних територій.

варіанти відповідей

Заповідники

Заказники

Ландшафти

національні парки

музеї

Пам’ятки природи

Запитання 18

Популяції автотрофних організмів, здатних синтезувати оргінічні речовини з неорганічних - це

варіанти відповідей

Редуценти

Продуценти

Консументи

Запитання 19

Елементарними одиницями біосфери є:


варіанти відповідей

біохори

біоценози

 біотопи

 екосистеми

Запитання 20

Сфера взаємодії суспільства та природи, в межах якої розумна людська діяльність стає визначальним фактором розвитку:


варіанти відповідей

 літосфера

  ноосфера

біосфера

 гідросфера

Запитання 21

У структурі біосфери виокремлюють компоненти:


варіанти відповідей

 абіотичний і біотичний

абіотичний і антропічний

  антропічний і біотичний

Запитання 22

Жива речовина біосфери -це


варіанти відповідей

флора

фауна

 біота

 біотоп

Запитання 23

Функції живої речовини (

варіанти відповідей

 біохімічна

окисно-відновна

  газова

мінералізація

 концентраційна

Запитання 24

Біосферними заповідниками України є:


варіанти відповідей

Асканія-Нова

 Чорнобильський

Синевір

  Медобори

Дунайский

Карпатський

Запитання 25

Роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття:


варіанти відповідей

збереження генофонду тваринного і рослинного світу

 збереження типових і унікальних природних комплексів

 проведення наукових досліджень,прогнозування змін довкілля та розробка

наукових рекомендацій щодо охорони біосфери

сільськогосподарська діяльність людей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест