1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Біотехнології. 9 клас

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 422 рази
12 запитань
Запитання 1

З'ясуйте, як називається сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ:

варіанти відповідей

радіобіологія

біотехнологія

біоіндикація

селекція

Запитання 2

Що таке клітинна інженерія


варіанти відповідей

це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин з використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ

галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології виділення генів з організмів і окремих клітин

це галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології культивування і тканин поза організмом у штучних умова

Запитання 3

Галузь біології, що займається створенням методів синтезу і виділення генів, за допомогою яких можна змінити генотип організму, називають:

варіанти відповідей

молекулярна біологія

біохімія

селекція

генна інженерія

Запитання 4

Продукт виготовлений завдяки процесу

варіанти відповідей

активація

фотосинтез

нейтралізація

ферментація

Запитання 5

Назвіть ученого, який у 1969 році вперше здійснив синтез генів поза організмом:

варіанти відповідей

С. Четвериков

С. Райт

Р. Фішер

Г. Хорана

Запитання 6

Біотехнологічним процесом не є

варіанти відповідей

виробництво сирів під дією сичужного ферменту хімозину

виробництво людського інсуліну з використанням кишкової палички

виробництво свинини з використанням цукрових буряків як корму

виробництво квасу з використанням дріжджів

Запитання 7

Яке головне призначення генної терапії? 

варіанти відповідей

 створення ГМО

лікування спадкових захворювань

отримання продуктів харчування

 схрещування різних видів

Запитання 8

до методів генної інженерії належать ...

варіанти відповідей

генетична трансформація

експерементальний мутагенез

перенесення генів за допомогою рекомбінації ДНК

методи секвенування ДНК

Запитання 9

Вкажіть, що спостерігається при аутбридингу?

варіанти відповідей

збільшення кількості гомозигот

збільшення кількості гетерозигот

стабілізація співвідношення гомо - і гетерозигот

зникнення гетерозигот

Запитання 10

Для чого використовують ген виділений з медузи


варіанти відповідей

для освітлення в темряві

для маркування клітин

для син тезу білка

Запитання 11

Найбільше досягнення клітинної інженерії у лікуванні людини :

варіанти відповідей

репарація ДНК

використання стовбурових клітин

клонування

створення ГМО

Запитання 12

Вкажіть, у якому напрямку розвивається клітинна інженерія

варіанти відповідей

синтез генів поза організмом

гібридизація соматичних клітин

перебудова виділених генів

експерементальне поєднання різних геномів в одній клітині

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест