Біотехнологія (профільний рівень)

Додано: 1 березня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 20 разів
9 запитань
Запитання 1

Біотехнології - це технології виготовлення продукції за допомогою живих організмів. Який із цих біотехнологічних процесів є одним із найдавніших в історії людства:

варіанти відповідей

1. Отримання лимонної кислоти при допомозі кишкової палички.

2. Отримання інсуліну із генетично модифікованих бактерій.

3. Випікання хліба.

4. Очистка стічних вод.

Запитання 2

Які галузі сучасного виробництва НЕ використовують біотехнологічні процеси:

варіанти відповідей

1. Виготовлення молочнокислих продуктів.

2. У наукових розробках по створенню організмів із новими властивостями.

3. У технологіях очистки стічних вод.

4. При виготовленні сувенірних виробів із деревини.

Запитання 3

В наш час вся лимонна кислота, яка є в продажі, виготовлена з допомогою бактерій. Які це бактерії:

варіанти відповідей

1. Це окремий вид бактерій, який було виявлено в природі.

2. Це генетично модифікована кишкова паличка.

3. Це бактерія, яка була абсолютно "з нуля" змодельована і створена вченими.

4. Цю речовину утворює не бактерія, а вірусна частка.

Запитання 4

Боротьба із шкідниками сільського господарства - один із важливих напрямів діяльності людини. Яким чином біотехнології можуть допомогти людині вирішувати цю проблему:

варіанти відповідей

1. Створення сортів та порід, що стійкі до певних паразитичних організмів, шляхом введення в їх геном відповідних генів стійкості.

2. Створення штамів мікроорганізмів, що можуть бути паразитами шкідників сільськогосподарських організмів.

3. Використання для зміцнення імунітету рослин спеціально створені групи мікроорганізмів, що будуть виступати своєрідними вакцинами.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 5

Для утилізації відходів сільського господарства використовують певні види організмів, серед них і каліфорнійський черв'як. Завдяки цій технології отримують біогумус - чудове добриво для полів. Чи можна це вважати процесом біотехнологічним:

варіанти відповідей

1. Так, бо тут в процесі використовуються живі організми.

2. Ні, бо в цьому процесі не беруть участі бактерії.

3. Так, бо біогумус є результатом дії певних речовин на живі організми.

4. Ні, бо для підживлення ґрунтів використовуються мінеральні речовини, які утворюються без дії живих організмів.

Запитання 6

Метан є одним із газів, які викликають на планеті парниковий ефект. Що виступає джерелом метану в атмосфері:

варіанти відповідей

1. Просочування метану через гірські породи.

2. Виділення метану при перегниванні органічних решток.

3. Виділення метану із поверхні водойм.

4. Утворення метану в процесі спалювання твердого палива.

Запитання 7

Одним із біотехнологічних процесів є штучне запліднення. На схемі показана одна із таких технологій. Розгляньте схему та встановіть який вид штучного запліднення тут показаний:

варіанти відповідей

1. Екстракорпоральне.

2. Інтракорпоральне.

3. Це технологія створення ГМО людини.

4. Нема вірної відповіді.

Запитання 8

Розгляньте схему, що зображена та визначте про яку біотехнологію тут йдеться та якими цифрами на схемі показано етапи, на яких використовуються живі організми або їх рештки та мікроорганізми відповідно:

варіанти відповідей

1. Сонячна енергія, 4, 5, 6.

2. Добування вуглекислого газу, 5, 6, 7.

3. Добування біогазу, 1, 2, 3.

4. Добування метану, 6, 7, 8.

Запитання 9

При трансплантації (пересадці) органів найбільша проблема - ..., яке виникає через роботу ... системи. Тому використання органів, які отримані із клітин тіла ... шляхом ... та за допомогою системи 3D- друку дадуть можливість вирішити цю проблему. Вставте в текст пропущені слова у відповідному порядку:

варіанти відповідей

1. Відторгнення, нервової, донора, клітинних культур.

2. Відторгнення, імунної, реципієнта, клітинних культур.

3. Відторгнення, дихальної, донора, тканинних культур.

4. Відторгнення, травної, реципієнта, тканинних культур.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест