Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори

Додано: 12 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

Що таке екологічні фактори?

варіанти відповідей

сукупність усіх чинників середовища,  що діють на живий організм або надорганізмову систему

певний чинник що діє на організм

сукупність усіх чинників середовища ,  що діють тільки на надорганізмову систему

Запитання 2

Які типи екологічних факторів?

варіанти відповідей

Абіотичні, біотичні

Абіотичні, біотичні, антропогенні

біотичні, антропогенні

Запитання 3

Оберіть характеристику абіотичного фактора.

варіанти відповідей

Діяльність людини

Вплив живих організмів одини на одного

Чинники неживої природи

Запитання 4

Оберіть характеристику біотичного фактора.

варіанти відповідей

Чинники неживої природи

Вплив живих організмів одини на одного

Діяльність людини

Запитання 5

Оберіть характеристику антропогенного фактора

варіанти відповідей

Чинники неживої природи

Вплив живих організмів одини на одного

Діяльність людини

Запитання 6

Оберіть, що належить до абіотичних факторів

варіанти відповідей

опади, сніговий покрив, вітер

конкуренція, хижацтво, паразитизм

руйнування середовища існування, необмежене полювання

Запитання 7

Оберіть, що належить до біотичних факторів

варіанти відповідей

конкуренція, хижацтво, паразитизм

руйнування середовища існування, необмежене полювання

опади, сніговий покрив, вітер

Запитання 8

Оберіть, що належить до антропогенних факторів

варіанти відповідей

опади, сніговий покрив, вітер

конкуренція, хижацтво, паразитизм

руйнування середовища існування, необмежене полювання

Запитання 9

Вкажіть принцип єдності організмів та їхнього середовища життя

варіанти відповідей

особини кожного виду протягом тривалого історичного розвитку пристосовується до певного середовища життя, при цьому в них виникають адаптації

кожний вид пристосований до певної сукупності умов існування особливим чином

кожний з факторів має лише певні межі позитивного впливу на організми

окремі фактори діють на організми не ізольовано, а спільно

Запитання 10

Сприятливі для істот певного виду інтенсивності впливу екологічного фактора називаються

варіанти відповідей

зона пригнічення

зона оптимуму

нижня межа витривалості

верхня межа витривалості

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест