18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Екосистема. Функціонування екосистем

Тест допоможе перевірити поточні знання учнів з теми "Надорганізмові біологічні системи" за підручником В.І. Соболь

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 60 разів
12 запитань
Запитання 1

Усі компоненти навколишнього середовища належать до чинників:

варіанти відповідей

абіотичних

біотичних

антропогенних

екологічних

Запитання 2

До абіотичних чинників довкілля належать:

варіанти відповідей

повінь

вирубка лісу

осушення боліт

запилення рослин комахами

Запитання 3

Під дією якого із чинників найчастіше зменшується врожай культурних рослин у південних областях України, де переважають плодючі грунти?

варіанти відповідей

температура

кисень

світло

елементи живлення

Запитання 4

Форма взаємовигідного існування різних видів - це:

варіанти відповідей

конкуренція

мутуалізм

коменсалізм

паразитизм

Запитання 5

Консументами І порядку є групи організмів:

варіанти відповідей

їжак, глухар, олень, ласка

мураха, бабка, бджола, павук

синиця, лось, кабан, зозуля

заєць, бджола, козуля, товстолоб

Запитання 6

Для консументів характерна:

варіанти відповідей

автотрофність

гетеротрофність

автотрофність і гетеротрофність

паразитизм

Запитання 7

Роль продуцента в екосистемах:

варіанти відповідей

розкладають біомасу на неорганічні речовини

застосовують органічні речовини для отримання енергії і синтезу нових органічних речовин

утворюють органічні речовини з використанням енергії окислення неорганічних речовин

створюють біомасу з використанням енергії Сонця

Запитання 8

Прикладом дендритних ланцюгів живлення є:

варіанти відповідей

хвоя сосни- гусениця- синиця - яструб

мертва тварина- личинки мух- жаба- вуж

нектар квітки- осоподібна муха- павук- ящірка

лісова підстилка- дощовий черв'як- дрізд

Запитання 9

Гриби- сапротрофи є:

варіанти відповідей

консументами І порядку

консументами ІІ порядку

продуцентами

редуцентами

Запитання 10

Біомаса кожного з наступних рівнів зменшується приблизно в 10 разів тому, що частина енегрії:

варіанти відповідей

витрачається на утворення нових рослинних тканин

витрачається на життя і розсіюється у вигляді тепла

виділяється з організмів разом з продуктами обміну

витрачається на розмноження

Запитання 11

Лишайники, хвойні дерева, личинки комарів, двостулкові молюски використовують для дослідження екосистем методом:

варіанти відповідей

спостереження

екологічного моніторингу

екологічного моделювання

екологічної індикації

Запитання 12

Потік енергії та кругообіг речовин усередині екосистеми забезпечують:

варіанти відповідей

взаємодія живих організмів екосистеми між собою та абіотичними чинниками середовища існування

взаємодія продуцентів, консументів та редуцентів

дія внутрішньовидових та міжвидових зв'язків

усе перелічене

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест