Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Будьмо громадянами

Додано: 1 травня 2019
Предмет: Етика, 6 клас
Тест виконано: 379 разів
20 запитань
Запитання 1

Найвищою цінністю демократичного суспільства є

варіанти відповідей

влада

людина

символи

держава

Запитання 2

Суспільний устрій, коли основні питання громадського життя вирішували збори громадян, виник у містах-державах

варіанти відповідей

Римської імперії

Китаю

Індії

Давньої Греції

Запитання 3

Форма політичної організації суспільства, що характеризується участю народу в управлінні державою-це...

варіанти відповідей

монархія

аристократія

демократія

анархія

Запитання 4

Кого можна вважати громадянином держави?

варіанти відповідей

Особу, що належить до постійного населення держави, користується її правами та виконує обов’язки

Того, хто поєднує власні інтереси з громадськими, служить Батьківщині

Особу, що перетнула кордон держави й виконує її закони

Запитання 5

Мораль громадянського суспільства називають

варіанти відповідей

альтруїстичною

гуманістичною

демократичною

Запитання 6

Громадянське суспільство-

варіанти відповідей

такий суспільний устрій, за якого регламентовано всі суспільні та приватні сфери життя людини-громадянина , не визнано автономії від держави недержавних сфер людської діяльності

такий суспільний устрій, за якого створено мережу добровільних об’єднань  задля вираження, задоволення й захисту інтересів різних груп населення і в якому прагнуть до побудови моральних відносин між усіма громадянами країни. 

Запитання 7

Свобода волі-це...

варіанти відповідей

можливість діяти без заборон у якій-небудь галузі

право людини втілювати мрії і задуми, створюючи щось нове, оригінальне, таке, чого не існувало раніше

можливість самостійно обирати власні цілі, наміри, спосіб дії, керуючись моральними настановами й цінностями

Запитання 8

Реалізувати себе - означає зробити реальністю, всебічно розвинути всі свої здібності й можливості, досягти успіху. Яка людина може стати успішною?

варіанти відповідей

активна

улеслива

цілеспрямована

наполеглива

працьовита

Запитання 9

Офіційний документ, у якому проголошено певні принципи та положення, називається...

варіанти відповідей

постановою

декларацією

наказом

угодою

Запитання 10

Можливості людини мати певні матеріальні, культурні і духовні блага, необхідні їй для нормального життя та розвитку-це...

варіанти відповідей

права людини

обов’язки людини

правила життя

вимоги держави

Запитання 11

 ООН було складено й проголошено спеціальну Декларацію прав дитини і ухвалено міжнародну Конвенцію про права дитини  в таких роках відповідно

варіанти відповідей

1941 р., 1950 р.

1959 р.,1989 р.

1945 р., 1991 р.

Запитання 12

Чи існують права без обов’язків?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 13

Справедливими називають такі людські відносини, дії, вчинки,

варіанти відповідей

які відповідають запитам і потребам більшості населення

які відповідають правилам, встановленим певною групою людей

 які відповідають морально-етичним і правовим нормам демократичного суспільства

Запитання 14

Соціальна різноманітність - ознака суспільства, яке складається з

варіанти відповідей

творчих у різних галузях людей

 неоднакових, не схожих одна на одну осіб.

з багатих та бідних людей

Запитання 15

Що є основою розуміння справедливості?

варіанти відповідей

Рівними є лише ті люди, які дотримуються моральних норм, є чесними громадянами держави

Рівними є всі люди, які працюють, сплачують податки, яким виповнилось 18 років

Всі люди є рівними в правах незалежно від віку, статі, кольору шкіри, зовнішнього вигляду, стану здоров’я, фізичних і духовних можливостей.

Запитання 16

Хто ухвалює норми права?

варіанти відповідей

державні органи

політичні партії

демократичне суспільство

уряд держави

Запитання 17

У яких документах викладено норми права?

варіанти відповідей

постановах

наказах

законах

угодах

Запитання 18

Чи можуть діти висловлювати свою громадянську позицію?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 19

 Правилами співжиття різних народів у багатонаціональній демократичній державі, необхідними для того, щоб наша держава розвивалась і квітла, є

варіанти відповідей

дотримуватися рівних прав і визнавати цінність культури всіх народів, що мешкають в Україні;

 байдуже ставитись до культури своїх сусідів

співпрацювати, допомагати в інтересах розвитку країни

обмінюватися поглядами, досвідом, ідеями з представниками інших народів

досягати домовленостей, приймаючи спільні рішення

Запитання 20

Які дії або вчинки можна вважати патріотичними?

варіанти відповідей

знати і вивчати державну мову, поважати культуру інших народів

дбати про власний добробут, не сплачувати податки

приносити користь державі, захищати її інтереси

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест