Будова клітини

Додано: 2 листопада 2021
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 96 разів
12 запитань
Запитання 1

Які структурні елементи характерні для всіх клітин

варіанти відповідей

рибосоми

мітохондрії

пластиди

комплекс Ґольджі

вакуолі

центріолі

Запитання 2

Яка будова ліпідного шару мембрани клітини?

варіанти відповідей

мономолекулярний

бімолекулярний

розірвано порами з білку

нерозірваний

Запитання 3

З яких хімічних компонентів збудована стінка рослинної клітини?

варіанти відповідей

з білків

з вуглеводів

з ліпідів

з нуклеїнових кислот

Запитання 4

Яку назву має напів жидка речовина, яка заповнює клітину, в якім розташовані органоїди та ядро?

варіанти відповідей

каріоплазма

цитоплазма

плазма

целюлоза

Запитання 5

Який органоїд поєднує клітину в одне ціле, здійснює транспорт речовин, бере участь у синтезі білку?

варіанти відповідей

зовнішня клітинна мембрана

комплекс Ґольджі

ендоплазматична сітка

лізосоми

Запитання 6

Які функції виконує комплекс Ґольджі?

варіанти відповідей

синтез білка

накопичення речовин

скорочення м'язових волокон

синтез рибосом

Запитання 7

Лізосоми мають таку будову:

варіанти відповідей

це пухирці, які заповнені полісахаридами

це пухирці, які заповнені гідролітичними ферментами

це пухирці, які заповнені глікогеном

це пухирці, які заповнені кристалами

Запитання 8

Як звуться внутрішні структури мітохондрій?

варіанти відповідей

грани

матрикс

кристи

строма

Запитання 9

Завдяки якій функції мітохондрії отримали назву дихального центру клітини?

варіанти відповідей

синтез АТФ

окиснення органічних речовин до СО2 і Н2О

Запитання 10

Яку будову мають пластиди?

варіанти відповідей

це тільце, оточене мембраною

це тільце, оточене двома мембранами

це внутрішня мембрана, що утворює випини

це внутрішня мембрана, що утворює систему мішечків

Запитання 11

Які пластиди мають зелений колір?

варіанти відповідей

лейкопласти

хромопласти

хлоропласти

Запитання 12

Хто сформулював клітинну теорію у 1838 році?

варіанти відповідей

К. Бер

Т. Шванн

Ч. Дарвін


Р. Вірхов

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест