Основні статистичні характеристики вибірки

Додано: 25 січня 2022
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 45 разів
12 запитань
Запитання 1

У переліку функцій позначте статистичні характеристики, що є показниками центру варіаційного ряду.

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

Стандартне відхилення

Дисперсія

    Мода

Медіана

Запитання 2

У переліку функцій позначте функції, що належать до категорії

статистичних.

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

MEDIAN(),MAX(),MODE()

MIN(),MAX(),AVERAGE()

MAX(),MIN(), IF()

MIN(),MAX(), SUМ()

Запитання 3

Протягом тижня учень отримав одну оцінку «6», дві оцінки «8», три «10», чотири «9». Знайдіть середнє арифметичне оцінок учня. 

варіанти відповідей

7

8

9

не має правильної відповіді

Запитання 4

Що називають комп’ютерним моделюванням?

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

 Метод дослідження і демонстрації об’єктів, функцій, процесів або явищ

Процес створення інформаційних моделей комп’ютерними засобами

Розділ інформатики, у якому вивчаються методи дослідження й демонстрації моделей об’єктів, функцій, процесів або явищ

Комп’ютерна програма, призначена для створення й редагування об’єктів досліджень

Запитання 5

У якому програмному засобі присутні функції обчислення основних статистичних характеристик вибірки?

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

    Операційна система

Текстовий процесор

Графічний редактор

Табличний процесор

Запитання 6

Значення, що обчислюється як сума поділена на кількість доданків

варіанти відповідей

Медіана

Мода

Середнє значення

статичтичне відхилення

Запитання 7

Значення, яке найчастіше трапляється

варіанти відповідей

Медіана

Мода

Середнє значення

Статистичне відхилення

Запитання 8

Значення, що ділить упорядкований ряд навпіл

варіанти відповідей

Статистичне відхилення

Медіана

Мода

Середнє значення

Запитання 9

Оберіть яка з функцій категорії Статистичні табличного процесора Microsoft Excel обчислює мінімальне значення.

варіанти відповідей

MIN (число1; число2; …) 

AVERAGE (число1; число2; …) 

MODE (число1; число2; …) 

MEDIAN (число1; число2; …) 

Запитання 10

Оберіть яка з функцій категорії Статистичні табличного процесора Microsoft Excel обчислює середнє значення.

варіанти відповідей

MODE (число1; число2; …) 

AVERAGE (число1; число2; …) 

MIN (число1; число2; …) 

MEDIAN (число1; число2; …) 

Запитання 11

Вибірка (або вибіркова сукупність) — це:

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

множина усіх об'єктів, які підлягають вивченню 

множина об’єктів, за допомогою певної процедури вибраних із генеральної сукупності для участі в дослідженні 

процедура оцінювання параметрів генеральної сукупності на основі вибіркових показників 

статистичний аналіз даних 

Запитання 12

Комп'ютерний експеримент — це:

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

дослідження математичної моделі за допомогою комп'ютера 

обчислення за допомогою комп‘ютера 

розв’язування практичної задачі за допомогою комп‘ютера 

перевірка правильності роботи програми  

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест