25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Часи. Частини мови. Підсумковий

Додано: 1 квітня
Предмет: Англійська мова
Тест виконано: 15 разів
20 запитань
Запитання 1

She ... piano every day.

варіанти відповідей

play

plays

playing

played

Запитання 2

I don't like ... colour.

варіанти відповідей

those

these

an

this

Запитання 3

... mother is in the kitchen.

варіанти відповідей

My

Mine

Me

Yours

Запитання 4

We ... ... now.

варіанти відповідей

is writing

are writing

am writing

was writing

Запитання 5

The will ... tomorrow.

варіанти відповідей

came

coming

come

comes

Запитання 6

They will do everything ... .

варіанти відповідей

theirselves

themself

theirself

themselves

Запитання 7

... Pacific Ocean is the deepest in the world.

варіанти відповідей

---

An

The

A

Запитання 8

My father is ... doctor.

варіанти відповідей

a

an

the

---

Запитання 9

Please, buy some ... .

варіанти відповідей

tomatoes

tomato

tomatos

tomatoses

Запитання 10

She is the ... ... woman in the world.

варіанти відповідей

more beautiful

most beautiful

best beautiful

beautiful

Запитання 11

We have already ... the homework.

варіанти відповідей

does

do

did

done

Запитання 12

Today is the ... of October.

варіанти відповідей

ones

oneth

first

one

Запитання 13

котра година? - It is ....... (15.30).

варіанти відповідей

quarter past three

half past three

half to three

quarter to three

Запитання 14

Множина від child -

варіанти відповідей

childs

children

childes

child

Запитання 15

Множина від fish -

варіанти відповідей

fishs

fishes

fishss

fish

Запитання 16

We are ... happy to meet you.

варіанти відповідей

a

an

the

----

Запитання 17

I have ... cat.

варіанти відповідей

a

an

the

----

Запитання 18

We often ... TV together.

варіанти відповідей

watch

see

watches

watchs

Запитання 19

He is busy. Visit ... tomorrow.

варіанти відповідей

he

him

his

its

Запитання 20

They ... my friends.

варіанти відповідей

is

am

were

are

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест