Частини мови

Додано: 2 червня 2022
Предмет: Українська мова, 7 клас
Тест виконано: 385 разів
12 запитань
Запитання 1

Скільки усіх частин мови?

варіанти відповідей

6

7

8

10

Запитання 2

З перерахованих частин мови, вкажіть на особливу частину мови

варіанти відповідей

Вигук

Сполучник

Частка

Прийменник

Запитання 3

І співав він сумну пісню.

Знайди іменник. Визнач його рід, число, відмінок.

варіанти відповідей

Ж.р., одн., Н.в

Ж.р., одн., З.в

Ч.р., одн., Н.в

С.р., одн., З.в

Запитання 4

Прикметники змінюються за:

варіанти відповідей

Числами, відмінками, родами

Числами і відмінками

Родами і відмінками

Не змінюється

Запитання 5

Займенниками є всі слова в рядку:

варіанти відповідей

Мені, я, хто, пісня

Жоден, воно, наш, у

Казна-хто, усякий, ніхто, нас

Будь-де, вечір, щоб, хто

Запитання 6

Усі числівники кількісні у рядку:

варіанти відповідей

Сорок, сто, одинадцять

Сьомий, один, п'ять

Тисяча, сотий, п'ятнадцять

Чотирнадцятий, сто, чотириста два

Запитання 7

Помилку в утворенні форми ступеня порівняння прислівника допущено в рядку:

варіанти відповідей

Найліпше

Найпишніше

Більше

Найбільш пишніше

Запитання 8

Які є розряди сполучників за значенням?

варіанти відповідей

Непрохідні/похідні

Місце дії/час дії

Сурядні/підрядні

Означальні/Обставинні

Запитання 9

У яких реченнях виділене слово є прийменником?

варіанти відповідей

Коло - геометрична фігура.

Автомашина зупинилась коло будинку.

Я побачив коло на його футболці.

Коло можна визначити як вид еліпса.

Запитання 10

Ми малювали майбутнє України.

Знайди у реченні дієслово.Вкажи форму дієслова.

варіанти відповідей

Особова

Безособова

Інфінітив

Дієприкметник

Запитання 11

Форми умовного способу дієслова утворюються за допомогою частки:

варіанти відповідей

Нехай

Хай

Ж(же)

Б(би)

Запитання 12

У якому рядку всі слова вигуки:

варіанти відповідей

Проте, щоб, леле, дінь

Ну, ах, вибачте, дзінь-дзінь

Гей, невже, доброго ранку, ох

Фе, хай, лише, оце

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест