Чергування

Додано: 7 лютого
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 9 разів
24 запитання
Запитання 1

Чергування голосних звуків можливе в усіх словах у варіанті 

варіанти відповідей

 лимон, день, розгін, серпанок

батіг, камінь, всюдихід, гусінь

чоло, зелень, березовий, мерзнути

Петрів, особа, вовк, устрій

Запитання 2

Чергування голосних звуків можливе в усіх словах у варіанті

варіанти відповідей

чесний, возити, брезент, печатка

торг, Канів, лід, дохід

 грім, потік, схід, шість

город, озеро, лелека, талон

Запитання 3

Чергування голосних звуків можливе в усіх словах у варіантіваріанти відповідей

 ущемити, струменіти, вісім, куриво

 паливо, теплий, чесний, чоло

 селянський, березень, сон, зелень

зірка, ніжка, говірка, шкільний

Запитання 4

Чергування голосних [о], [е] з [і ] НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Федір, колір, іній, джміль

 вовк, вогонь, земля, зелень

носити, вересень, борг, шість

 хвіст, невід, папір, вислів

Запитання 5

Чергування голосних [о], [е] з [і ] НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

варіанти відповідей

морква, жертва, велет, середній

поріг, водопій, віск, збір

Василь, твій, привезти, стояти

радість, міст, вибір, Яків

Запитання 6

Чергування о з а у корені дієслова відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 проводжати, вносити, виростити, договорювати

 гонити, котити, скакати, вимагати

потопити, лазити, простити, переконати

стояти, прощати, виношувати, договорювати

Запитання 7

Усі слова написано правильно

варіанти відповідей

ніжка, юнацький, ходю

ловлю, лечу, чищу

на нозі, летіти, на берегу

Запитання 8

Помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

нога, нішка, на нозі

юнак, юначе, юнацький

рух, рушати, у русі

Запитання 9

Уживаємо І ...

варіанти відповідей

після приголосного, перед словом, що починається на й, є, ї, ю, я

на початку речення

після голосного

Запитання 10

Помилку при чергуванні у-в допущено...

варіанти відповідей

Троянди у вазі

у святковому настрої

У оленя заблищали очі

Запитання 11

Чергування приголосних відбувається у всіх словах рядка

варіанти відповідей

поріг – (на) поро..і, мірошник – міро..никовий

пиріг – пирі..ечок, вухо – ву..ко

возити – во..у, рушник – ру..ника

Запитання 12

Чергування [o] - [i] відбувається у всіх словах рядка

варіанти відповідей

ніж, ніс, ворота

віз, ніч, піч

рік, молодість, сім

Запитання 13

Укажіть у чи в треба вставити на місці пропуску

Хто це руки лама ... завірюсі?

варіанти відповідей

у

в

Запитання 14

Укажіть рядок, у якому правильно вжито в реченні у-в, і-й


варіанти відповідей

Життя в труді й напрузі проліта.

Життя у труді й напрузі проліта.

Життя у труді і напрузі проліта.

Життя в труді і напрузі проліта.

Запитання 15

Укажіть рядок , у якому правильно вжито у-в

варіанти відповідей

Ой піду я в гай зелений, посаджу я руту.

Ой піду я у гай зелений, посаджу я руту.

Запитання 16

Укажіть рядок, у якому правильно вжито у-в

варіанти відповідей

сказала упевнено

сидимо у вагонi

сидів в автобусі

успіх в творчості

Запитання 17

Укажіть, і чи й треба вставити на місці пропуску в реченні

 Аби руки ... охота, буде зроблена робота.

варіанти відповідей

і

й

Запитання 18

Укажіть, у чи в треба вставити на місці пропуску в реченні

... Україні збереглося немало дерев-старожилів. 

варіанти відповідей

У

В

Запитання 19

Літеру й пишемо в усіх словах, окрім

варіанти відповідей

Ірина ....... Ольга

...... почався день

покликали ....... сестру

вона .......шла

Запитання 20

У якому рядку порушено чергування у//в, і//й?


варіанти відповідей

Земля й небо; пішла в школу; У Ялті проходить зустріч.

батько і син; поїхали у Львів; зайшла в клас;

прочитала у творі, зрозуміти й опрацювати; В Одесі заморозки.

Запитання 21

Оберіть рядок у якому всі слова пишуться з літерою е:


варіанти відповідей

Дж_рело, ч_рвень, ч_тверо;

Звеч_ра, ч_рнило, ж_лудь;

Ч_вгати, жорстокий, ш_стий;

 Веч_ріє, ч_тири, ш_рсткий. 

Запитання 22

Укажіть рядок, у якому всі слова написано правильно

варіанти відповідей

обласний, чесний

тижневий, шіснадцять

контрасний, пестливий

форпостний, радістний

Запитання 23

Яке словосполучення/речення записано правильно?

варіанти відповідей

ялинка одягнена в хвою

вірю у правду

проживає в селі

відповіла у приватному повідомленні

Запитання 24

Яке словосполучення/речення записано правильно?

варіанти відповідей

сади вмиті росою

тепло удень

зателефонуй ввечері

скотилося у траву

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест