Чергування голосних

Додано: 26 грудня 2019
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 174 рази
6 запитань
Запитання 1

Чергування о, е з і відбувається в усіх словах рядка


варіанти відповідей

горб, поріг, торг

вісь, двір, Київ

самохід, колос, морква

діловод, жертва, донечка

учитель, сім, твою

Запитання 2

Чергування о, е з і відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

стежечка, завод, почерк

словник, пророк, береш

бездоріжжя, борона, потік

брова, якір, зрощення

корова, Федір, табір

Запитання 3

Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

пел..на, тр..вати, пал..ць

ос..ні, пер..йти, п..ріг

вул..чка, мар..во, ч..тати

бл..щати, гл..бінь, мереж..во

скоч..ти, кр..ло, в..сна

Запитання 4

Літеру е на місці крапок треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

хвил..чка, р..візія, хр..стини

мам..н, серп..нь, л..вада

вер..щати, зап..речити, горл..чко

през..дент, пал..чка, ап…льсиновий

тв..рдиня, р..клама, буз..на

Запитання 5

Букву о на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ж..натий, м..настир, ак..рдеон

ак..мпанемент, к..жан, пар..бок

ф..нікулер, к..лосся, вор..шити

марм..ровий, б..гатійка, ..таман

п..ром, к..нфорка, трансп..рант

Запитання 6

Букву о на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

кр..пива, к..жух, ябл..ко

м..золь, м..нашка, ак..мпанемент

акв..рель, м..настир, марм..р

к..зан, м..заїка, п..рцеляна

к..лач, к..нфетті, к..нтузія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест