13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Чисельність населення світу

тестування на знання понять з теми :"Демографія"

Додано: 31 березня 2020
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 8 разів
12 запитань
Запитання 1

Населенням називають варіанти відповідей

сукупність людей, що постійно переміщуються

сукупність людей, які постійно живуть на певній території.

декілька осіб, що ведуть кочовий спосіб життя

декілька осіб, що сповідують певну релігію

Запитання 2

Природний рух населення характеризується якими показниками

варіанти відповідей

народжуваність, смертність, природний приріст

народжуваність, еміграція, смертність, природний приріст

народжуваність, смертність, імміграція, природний приріст

народжуваність, смертність

Запитання 3

Депопуляція -це

варіанти відповідей

населення, яке приїхало до країни

систематичне збільшення абсолютної чисельності населення країни або території.

систематичне зменшення абсолютної чисельності населення країни або території.

аселення, яке змінило адресу проживання

Запитання 4

"Старіння нації"- це

варіанти відповідей

зростання частки людей літнього віку

прискорення процесу старіння населення

відсутність змін в культурі населення країни

зростає частка людей молодого віку

Запитання 5

Механічний рух, або міграції - це

варіанти відповідей

співвідношення між тими хто народився і тими хо помер

покупки товарів за межами держави

зміна кількості народження населення

переміщення людей по території зазвичай зі зміною місця перебування назавжди або на певний проміжок часу.

Запитання 6

Якістю населення в демографії вваають за такими показниками

варіанти відповідей

народжуванність , смртність

шлюбність, розлучуваність, рівень здоров’я

безробіття, трудові ресурси

малозабезпеченість населення

Запитання 7

Демографія- це

варіанти відповідей

наука, що вивчає кількість і якість населення, а також причини, які призводять до їхньої зміни. 

наука, що вивчає кількість населення і його переміщення по країні

розіл географії, що вивчає стан населення

розділ географії, що знайомить зі змінами на політичній карті

Запитання 8

Засновників українського народознавства є

варіанти відповідей

Володимир Вернадський

Богдан Ступка

Павло Чубинський

Іван Нечуй-Левицький

Запитання 9

Кількість населення світу (на 2019 рік)

варіанти відповідей

7,4 млрд

6,4 млрд

8 млрд

7 млрд

Запитання 10

60,5 % населення зосереджено в якому регіоні

варіанти відповідей

Європа

Азія

Африка

Австралія

Запитання 11

  «Демографічний вибух» – це

варіанти відповідей

це показник різкого зменшення населення

це стрімке зростання кількості населення

це надзвичайна епідеміологічна ситуація

це показник різкого погіршення екологічного стану країни

Запитання 12

Демографічна криза- це

варіанти відповідей

значне сповільнення темпів приросту населення

різке зільшення темпів приросту населення

зміна екологічної ситуації в країні

зростання кількості захворювання населення країни

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест