Цикл. Повторення 8 КЛАС

Додано: 24 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Копія з тесту: Цикл. Повторення
18 запитань
Запитання 1

Початкове значення властивості Left для поля Edit1 дорівнює 60. Чому буде дорівнювати це значення після виконання наступної команди 4 разів?

Edit1.Left:=Edit1.Left+10;

варіанти відповідей

100

90

50

40

Запитання 2

Число повторень тіла циклу заздалегідь невідоме, а задається лише умова виконання циклу, використовується ...

варіанти відповідей

цикл з параметром

цикл з передумовою

цикл з післяумовою

цикл з лічильником

Запитання 3

Блок-схема якої базової структури показано на малюнку?

варіанти відповідей

цикл з передумовою

цикл з післяумовою

цикл з параметром

цикл з лічильником

Запитання 4

Який тип параметра в циклі з параметром?

варіанти відповідей

integer

real

char

string

Запитання 5

Укажіть фрагмент програми, при якому буде виконуватись тіло циклу.

варіанти відповідей

 for a:=1 to -8 do s:=s*s;

for a:=0.5 to 3 do s:=s+10;

for a:=1 to 2 do s:=s+1;

for a:=4 downto 40 do s:=5*s;

Запитання 6

Тіло циклу складається з кількох команд, то вони пишуться між службовими словами:

варіанти відповідей

begin ... end

while ... do

repeat... until

for ... to ... do

Запитання 7

Скільки разів виконається цикл, якщо початкове значення Х:=10?

Whіle Х <= 10 do X = X+1;  

варіанти відповідей

10

1

жодного

2

Запитання 8

Чому дорівнює S після виконання циклу:

     S := 0; For і := 5 To 7 Do S := S+1;

варіанти відповідей

3

5

7

2

Запитання 9

Скільки дорівнює S після виконання циклу:

    S := 0;

For і := 7 Downto 6 Do S := S+1;

варіанти відповідей

2

7

6

1

Запитання 10

Визначте, чому дорівнює D після виконання циклу:

  D:= 1; A:= 2;

  For i := 0 To 3 Do D:=D * A; 

варіанти відповідей

0

8

6

4

Запитання 11

Знайдіть оператор циклу з параметром без помилки

варіанти відповідей

for i:=1 to -10 do s:=s+i; 

for i:=1 to 10 do s:=s+i; 

for i:=1 to 10 do s:=s+i

for i:=1 to 10 do begin s:=s+i end; 

Запитання 12

Скільки разів виконається цикл, якщо початкове значення x:=11?

whіle x <= 10 do x := x+1; 

варіанти відповідей

жодного

1

2

10

Запитання 13

Знайдіть S після виконання фрагменту програми:

x:= 0 ; s := 0;

whіle x<=3 do begin

x := x + 1; 

s := s + 1 end;

варіанти відповідей

3

2

1

0

Запитання 14

Знайдіть S після виконання фрагменту програми:

x:= 0 ; s := 0;

whіle x<=3 do x := x + 1; s := s + 1;

варіанти відповідей

3

2

1

0

Запитання 15

Скільки разів виконається цикл, якщо початкове значення x=6?

repeat x:= x+1 untіl x>10; 

варіанти відповідей

4

5

6

10

Запитання 16

Завдання:

Збільшувати значення змінної a на 2 , nоки А<20

варіанти відповідей

Whіle a<20 do a := a+2; 

If a < 20 then a := a+2; 

repeat a := a+2 untіl a<20; 

 repeat a := a+2 untіl a>20; 

Запитання 17

Яке значення S буде виведено в текстове поле після виконання фрагменту програми?

var n,d,s: Integer;

begin

  n:= 365; s := 0;

  Repeat

    d := n mod 10 until d>6;

    s := s+d;

   n := n div 10;

варіанти відповідей

5

6

36

0

Запитання 18

Вкажіть інші оператори циклу, якими можна замінити оператор циклу з післяумовою:

X:=1;

Repeat X := X+1 untіl X>5;  

варіанти відповідей

X:=1; Whіle Х <=5 do begin X := X+1 end; 

X:=1; Whіle Х <=5 do X := X+1; 

for X:=1 to 4 do X := X+1; 

for X:=1 to 5 do X := X+1; 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест