8 клас Цикл з передумовою. Цикл з післяумовою

Додано: 8 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
6 запитань
Запитання 1

Скільки разів виконається цикл, якщо початкове значення Х=7?

  Whіle Х <= 10 do X := X+1;

варіанти відповідей

0

4

2

6

Запитання 2

Повторення - це базова алгоритмічна структура, що....

варіанти відповідей

призначена для організації багаторазового виконання набору команд

призначена для організації тільки одного разу виконання набору команд

правильної відповіді немає

Запитання 3

У мовах програмування для опису структури повторення використовують

варіанти відповідей

оператори циклу

оператори розгалуження

лінійні оператори

правильної відповіді немає

Запитання 4

Цикл із передумовою описується

варіанти відповідей

оператором for....

оператором while...

оператором begin...

оператором end...

Запитання 5

Вираз "багаторазове виконання" означає, що команди будуть виконувати

варіанти відповідей

скінченну кількість разів

нескінченну кількість разів

один раз

правильної відповіді немає

Запитання 6

Відмітьте ознаки циклу Repeat…Untіl.

варіанти відповідей

Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова істинна 

Оператори тіла циклу виконуються мінімум один раз. Умова починає перевірятися лише після першого проходження циклу 

Якщо умова набуває значення True, керування переходить до оператора, що йде безпосередньо за оператором Until <умова> 

Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова хибна 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест