18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Цикли мовою Python.

Додано: 19 січня
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 22 рази
18 запитань
Запитання 1

Повторення (цикл) — це така організація дій в алгоритмі, при якій:

варіанти відповідей

дії виконуються послідовно, одна за другою, без пропусків або повторень


залежно від виконання або невиконання певної умови, виконується одна з двох послідовностей дій 

та сама послідовність дій виконується кілька разів доти, поки виконується деяка умова 

Запитання 2

Укажіть оператор цикла з відомою кількістю повторень

варіанти відповідей

if

else

while

for

Запитання 3

Блок - схема якої базової структкри представлена на рисунку?

варіанти відповідей

цикл з умовою

цикл з лічильником

повне розгалуження

неповне розгалуження

Запитання 4

Що буде надруковане в результаті виконання фрагменту програми?


 

варіанти відповідей

3

1

2

0

1

0

1

2

Запитання 5

Одне повторення у циклі називають...

варіанти відповідей

блок-схемою

тілом циклу

ітерацією

лічильником

Запитання 6

Дії, що повторюються утворюють ...

варіанти відповідей

тіло циклу

розгалуження

діапазон

команди

Запитання 7

За допомогою команди turtle.forward(100) ми побудовали червону лінію (дивись зображення).Які дії необхідно виконати, перед тим як будувати синю лінію за допомогою цієї ж команди?

варіанти відповідей

повернення "черепашки" в початкове положення

ощищення зображення

переміщення на 100 одиниць вперед

повернути на 45 градусів за годинниковою стрілкою

повернути на 45 градусів проти годинникової стрілки

Запитання 8

Яка команда дозволяє черепашці повернути на 90 градусів проти годинникової стрілки

варіанти відповідей

turtle.forward(90)

turtle.right(90)

turtle.left(90)

turtle.backward(90)

Запитання 9

Яку фігуру ми отримаємо в результаті виконання даної програми?

варіанти відповідей
Запитання 10

Яку фігуру ми отримаємо в результаті виконання даної програми?

варіанти відповідей
Запитання 11

Які з тверджень про умовні цикли є правильними?

варіанти відповідей

Програма перевіряє умову циклу перед виконанням команд тіла циклу 

Якщо умова приймає значення False, програма переходить до наступної команди після циклу

Команди тіла циклу виконуються доти, поки умова хибна

Команди тіла циклу виконуються доти, поки умова істинна 


Запитання 12

Скільки разів виконається цикл? 

варіанти відповідей

4

5

2

3

Запитання 13

В яких з наведених операторів циклу тіло циклу не виконається жодного разу?

варіанти відповідей
Запитання 14

Оберіть команди, у яких підключаються додаткові модулі до програми

варіанти відповідей

import random

go import

add to program turtle

import turtle

Запитання 15

Визначте значення S після виконання операторів

варіанти відповідей

21

18

5

15

Запитання 16

Цикли, в яких дії повторюються певну визначену кількість разів називаються:

варіанти відповідей

Циклом з умово


Циклом з лічильником

Цикл з передумовою

Цикл з післяумовою

Запитання 17

Скільки разів виконається цикл?


a=0

for i in range (1,5):

    a=a+10

варіанти відповідей

0

4

5

10

Запитання 18

Який оператор здійснює вихід із циклу навіть у тому випадку, коли умова виконується і не всі операції ще виконані?варіанти відповідей

continue

exit

quit

break

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест