22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Цикли з лічильником, передумовою у навчальному середовищі програмування.

Тест виконано: 122 рази
17 запитань
Запитання 1

Скільки разів виконається цикл, якщо початкове значення x:=7?

whіle x <= 7 do

x := x+1; 

варіанти відповідей

1 раз

2 рази

3 рази

Жодного разу

Запитання 2

Знайдіть S після виконання фрагменту програми:

x:= 0 ; s := 0;

whіle x<=3 do begin

x := x + 1; 

s := s + 1

end;

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 3

Скільки разів виконається цикл, якщо початкове значення Х=7?

  Whіle Х <= 10 do X := X+1;

варіанти відповідей

0

4

2

6

Запитання 4

Скільки разів виконається цикл, якщо початкове значення Х=11?

     Whіle Х <= 10 do X := X+1;  

варіанти відповідей

жодного

4

2

6

Запитання 5

Які ви знаєте види циклів?

варіанти відповідей

з лічильником

з повторенням

з розгалуженням

з післяумовою

з вибором

з передумовою

Запитання 6

Тіло циклу може містити ...

варіанти відповідей

тільки одну команду

одну або декілька команд

цілу групу команд

дві команди

Запитання 7

Операторні дужки ...

варіанти відповідей

for...to

if...then

begin...end

begin...do

Запитання 8

Яке службове слово використовуємо у циклі з лічильником?

варіанти відповідей

while

for

downto

until

Запитання 9

Фрагмент алгоритму, у якому одна або декілька команд можуть виконуватися більше, ніж один раз, називають...

варіанти відповідей

розгалуженням

слідуванням

циклом

Запитання 10

Яку команду використовують, якщо кількість повторень тіла циклу відома ще до початку виконання команди циклу?

варіанти відповідей

цикл з лічильником

цикл з передумовою

розгалуження

цикл з післяумовою

Запитання 11

Оберіть команду, якій відповідає дана блок-схема

варіанти відповідей

Цикл з передумовою 

Цикл з лічильником

Цикл з післяумовою

Розгалуження

Запитання 12

Задано фрагмент програми. Як називають змінну і у рядку заголовка команди циклу з лічильником?

варіанти відповідей

тіло циклу

лічильник циклу

вираз

Запитання 13

Проаналізуйте програму і з'ясуйте, що обчислюється під час виконання даного фрагменту програми?

варіанти відповідей

Сума цілих чисел від 1 до 4

Добуток чисел від 1 до 4

Сума квадратів цілих чисел від 1 до 4

Сума чисел 1 і 4

Запитання 14

Проаналізуйте програму і з'ясуйте, що буде результатом виконання даного фрагменту програми?

варіанти відповідей

6

3

24

12

Запитання 15

Проаналізуйте програму і з'ясуйте, що буде результатом виконання даного фрагменту програми?

варіанти відповідей

4

24

16

6

Запитання 16

Проаналізуйте програму і з'ясуйте, що буде результатом виконання даного фрагменту програми?

варіанти відповідей

0

6

120

24

Запитання 17

Виберіть ознаки циклу While <умова> Do <тіло циклу>;

варіанти відповідей

Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова істинна 

Може трапитись таке, що оператори тіла циклу жодного разу не виконаються.

Оператори тіла циклу виконуються мінімум один раз. Умова починає перевірятися лише після першого проходження циклу 

Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова хибна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест