Цикли з передумовою та післяумовою

Додано: 27 квітня
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 27 разів
10 запитань
Запитання 1

Цикл з передумовою як фрагмент алгоритму починається з команди перевірки умови й результатом виконання цієї команди може бути?

варіанти відповідей

істина

хиба

відсутня правильна відповідь

Запитання 2

Команда якого циклу в мові програмування Object Pascal має такий вигляд:

варіанти відповідей

цикл з лічильником

цикл з передумовою

цикл з післяумовою

Запитання 3

Чи правильне твердження: "Якщо в тілі циклу лише одна команда, то операторні дужки begin і end можна не ставити"?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 4

Для переривання нескінченного циклу треба натиснути сполучення клавіш:


варіанти відповідей

Ctrl + Alt

Ctrl + Shift

Ctrl + Break

Запитання 5

Алгоритм обчислення n-го члена послідовності натуральних чисел і суми п членів складається з таких дій:


варіанти відповідей

задаються початкові значення А, — першого члена послідовності,

n — кількості членів, які потрібно обчислити/поки номер і-то члена послідовності, який обчислено, не досягне значення n— заданої кількості членів, повторюються дії: номер поточного доданка збільшується на 1; обчислюється значення наступного доданка А, обчислене значення А додається до суми S/задаються початкові значення лічильника членів послідовності (і:= 0) і суми (S:= 0)

задаються початкові значення А, — першого члена послідовності,

n — кількості членів, які потрібно обчислити/задаються початкові значення лічильника членів послідовності (і:= 0) і суми (S:= 0)/поки номер і-то члена послідовності, який обчислено, не досягне значення n— заданої кількості членів, повторюються дії: номер поточного доданка збільшується на 1; обчислюється значення наступного доданка А, обчислене значення А додається до суми S

поки номер і-то члена послідовності, який обчислено, не досягне значення n— заданої кількості членів, повторюються дії: номер поточного доданка збільшується на 1; обчислюється значення наступного доданка А, обчислене значення А додається до суми S/задаються початкові значення А, — першого члена послідовності, n — кількості членів, які потрібно обчислити/задаються початкові значення лічильника членів послідовності (і:= 0) і суми (S:= 0)

Запитання 6

Виконання оператора циклу Repeat починається з виконання вказівок, які входять у тіло циклу, після чого обчислюється вираз умова. Якщо умова хибна:

варіанти відповідей

то оператори тіла циклу повторюються

цикл Repeat припиняє свою роботу і виконується наступний оператор програми

Запитання 7

Виконання оператора циклу Repeat починається з виконання вказівок, які входять у тіло циклу, після чого обчислюється вираз умова. Якщо умова істинна:

варіанти відповідей

то оператори тіла циклу повторюються

цикл Repeat припиняє свою роботу і виконується наступний оператор програми

Запитання 8

Чи вірне дане твердження: "Блок операторів між Repeat і Until обов'язково виконується хоча б один раз"?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 9

Загальний вигляд блок-схеми якого циклу зображено на малюнку?

варіанти відповідей

циклу з лічильником

циклу з передумовою

циклу з післяумовою

Запитання 10

Чи вірне твердження для команди циклу з з передумовою в Object Pascal: "якщо значення логічного виразу дорівнює false, то команди тіла циклу не виконуються, а виконується команда, наступна за циклом"?


варіанти відповідей

так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест