Циклічні алгоритми. FOR-WHILE-REPEAT.

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 98 разів
26 запитань
Запитання 1

Скільки разів виконається цикл, якщо початкове значення Х=7?

  Whіle Х <= 10 do X := X+1;

варіанти відповідей

0

4

2

6

Запитання 2

Скільки разів виконається цикл, якщо початкове значення Х=11?

     Whіle Х <= 10 do X := X+1;  

варіанти відповідей

жодного

4

2

6

Запитання 3

Визначте значення S після виконання операторів:

     X := 0 ; S := 0;

     Whіle Х<=5 Do begin

       X := X + 1; 

       S := S + 1; end;

варіанти відповідей

0

21

5

6

Запитання 4

Визначте ознаки циклу While...Do.

варіанти відповідей

Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова хибна 

Програма перевіряє умову циклу перед виконанням операторів тіла циклу 

Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова істинна 

Якщо умова приймає значення False, керування переходить до наступного 

Запитання 5

В яких із наведених операторів циклу тіло циклу не виконається жодного разу?

варіанти відповідей

 Х:=10; Whіle Х <= 10 do X := X+1; 

Х:=11; Whіle X<15 do X := X+1; 

 Х:=11; Whіle Х <= 10 do X := X+1; 

 Х:=10; Whіle X>20 do X := X+1; 

Запитання 6

Скільки разів виконається цикл, якщо початкове значення Х=7?

   Repeat X := X+1 untіl X>10; 

варіанти відповідей

2

4

6

Жодного

Запитання 7

Якими є ознаки циклу з післяумовою Repeat?

варіанти відповідей

Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова хибна

Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова істинна

Оператори тіла циклу виконуються мінімум один раз. Умова починає перевірятися лише після першого проходження циклу

Якщо умова набуває значення True, керування переходить до оператора, що слідує безпосередньо за оператором Until 

Запитання 8

Визначте, чому дорівнює S після виконання циклу:

     S := 0; For і := 'A' to 'D' do S := S+1;

варіанти відповідей

5

2

4

3

Запитання 9

Повторення(цикл) - це

варіанти відповідей

алгоритмічна структура, за допомогою якої та сама послідовність дій виконується кілька разів

алгоритмічна структура, за допомогою якої та сама послідовність дій виконується тільки один раз

алгоритмічна структура, в якій залежно від виконання деякої умови виконується послідовність дій

Запитання 10

Яким буде значення змінної k після виконання фрагмента програми?

k:=1; a:=12;

while a<100 do

begin

a:=2*a - 4;

k:=k + 1;

end;

варіанти відповідей

1

3

5

7

Запитання 11

Якого слова не вистачає у команді циклу з передумовою?


While <логічний вираз>

 begin

<команда тіла циклу>

end;

варіанти відповідей


then


and

do


if

Запитання 12

Що відбувається на другому етапі виконання команди циклу з передумовою?

варіанти відповідей

обчислюється значення логічного виразу;

якщо значення логічного виразу true, то виконуються команди тіла циклу; якщо ж значення логічного виразу false, то команди тіла циклу не виконуються;

виконується команда наступна за циклом;

знову обчислюється значення логічного виразу;

Запитання 13

Що відбувається на початку виконання команди циклу з передумовою?

варіанти відповідей

обчислюється значення логічного виразу;

якщо значення логічного виразу true, то виконуються команди тіла циклу; якщо ж значення логічного виразу false, то команди тіла циклу не виконуються;


виконується команда наступна за циклом;

знову обчислюється значення логічного виразу;

Запитання 14

Який вигляд має команда циклу з передумовою в мові програмування Object Pascal?

варіанти відповідей

if <логічний вираз> then begin <команда тіла циклу> end;

then <логічний вираз> while begin <команда тіла циклу> end;

while <логічний вираз> do begin <команда тіла циклу> end;

then <логічний вираз> if begin <команда тіла циклу> end;

Запитання 15

Цикл із параметром описується операторами...

варіанти відповідей

whiledo

repeat...until

for...to...do

if...then

Запитання 16

Операторні дужки...

варіанти відповідей

()

<>

if... then

begin... do

 for...to...do

begin… end

Запитання 17

Які ви знаєте види циклів?

варіанти відповідей

з лічильником

з післяумовою

 з повторенням

з вибором

з розгалуженням

з передумовою

Запитання 18

Якого значення набуває змінна t після виконання фрагменту програми?

t:=6;

while t>1 do t:=t/2;

варіанти відповідей

0.75

1.5

2.5

0.5

Запитання 19

Якого значення набуває змінна t після виконання фрагменту програми?

t:=1;

while t>=1 do t:=t/2;

варіанти відповідей

1.5

1

0.25

0.5

Запитання 20

Якого значення набуде змінна х в результаті виконання

такої послідовності операторів:

х:=0.5;

for і := 1 to 4 do

begin

х:=х*2;

х:=х+1

end?

варіанти відповідей

6

23

7

10

Запитання 21

Якого значення набуде змінна х в результаті виконання

такої послідовності операторів:

х:=0.5;

for і := 1 to 4 do

х:=х*2;

х:=х+1


варіанти відповідей

6

23

9

7

Запитання 22

Якого значення набуде змінна х в результаті виконання

такої послідовності операторів:

х:=0.5;

for і := 1 to 4 do

х:=х+1; х:=х*2

варіанти відповідей

6

23

9

7

Запитання 23

Якого значення набуде змінна х в результаті виконання

такої послідовності операторів:

х:=0.5;

for і := 1 to 4 do

begin

х:=i*2;

х:=х+1

end?

варіанти відповідей

9

23

7

10

Запитання 24

Якого значення набуде змінна х в результаті виконання

такої послідовності операторів:

х:=0.5;

for і := 1 to 4 do

begin

х:=i*2;

х:=i+1

end?

варіанти відповідей

6

5

7

10

Запитання 25

Якого значення набуде змінна х в результаті виконання

такої послідовності операторів:

х:=0.5;

for і := 1 to 4 do

х:=i*2;

х:=i+1?

варіанти відповідей

6

5

7

9

Запитання 26

Якого значення набуде змінна х в результаті виконання

такої послідовності операторів:

i:=0.5;

for x := 1 to 4 do

х:=i*2;

х:=i+x?

варіанти відповідей

1.5

0.5

2.5

1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест