Дати теми 17-23 ЗНО

Додано: 27 листопада 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 27 разів
14 запитань
Запитання 1

У 1900 році було створено

варіанти відповідей

Русько-українську радикальну партію

Українську національно-демократичну партію

Революційну українську партію

Українську народну партію

Запитання 2

У 1907 р. на західноукраїнських землях відбулося

варіанти відповідей

відкриття у Львові окремого українського університету

впровадження загального виборчого права для чоловіків

започаткування політики «нової ери» в українсько-польських відносинах

об’єднання Галичини, Буковини та Закарпаття в єдиний Коронний край

Запитання 3

Коли відбувалися події, згадувані в уривку з історичного документа?

«...Наші праві націоналісти в особі графа Бобринського, посівши адміністративні посади в «П’ємонті українства», почали переслідувати український національний рух і силоміць навертати уніатів до православ’я. Тяжке враження справив арешт митрополита А. Шептицького… Все сприяло наростанню ворожості місцевого населення до переможців».

варіанти відповідей

1905—1907 рр.

1908—1913 рр.

1914—1915 рр.

1916—1917 рр.

Запитання 4

У якому році в ході Першої світової війни російськими військами було захоплено Львів?

варіанти відповідей

1914 р.

1915 р.

1916 р.

1917 р.

Запитання 5

Укажіть період, протягом якого німецькі та австро-угорські війська здійснили Горлицький прорив.

варіанти відповідей

вересень 1914 р.

травень 1915 р.

червень 1916 р.

серпень 1917 р.

Запитання 6

В уривку з історичного джерела «Москвофіли-інтелігенти на кожному кроці показували радість з приводу вступу до Львова російських військ та намагалися їм допомогти» відображено події в Східній Галичині в

варіанти відповідей

1900 р.

1907 р.

1914 р.

1918 р.

Запитання 7

Українська Центральна Рада створена в

варіанти відповідей

березні 1917 р.

червні 1917 р.

серпні 1917 р.

листопаді 1917 р.

Запитання 8

Всеукраїнський національний конгрес відбувся в

варіанти відповідей

березні 1917 р.

квітні 1917 р.

червні 1917 р.

липні 1917 р.

Запитання 9

Урочисте проголошення Директорією Універсалу про об’єднання Української Народної Республіки (УНР) й Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) в єдину незалежну державу відбулося

варіанти відповідей

7 листопада 1917 р.

9 січня 1918 р.

13 листопада 1918 р.

22 січня 1919 р.

Запитання 10

Листопад 1917 р. – квітень 1918 р., листопад 1918 р. – листопад 1920 р. – це періоди:

варіанти відповідей

першої та другої воєн радянської Росії проти Української Народної Республіки

першого та другого Зимових походів Армії Української Народної Республіки

українсько-польської та радянсько-польської воєн

існування Української Народної Республіки за часів Центральної Ради та Директорії

Запитання 11

«Обидві договірні сторони згідно з принципом самовизначення народів визнають незалежність України і Білорусії, а також погоджуються і постановляють, що східний кордон Польщі, тобто кордон між Росією, Білорусією і Україною з одного боку, і Польщею – з іншого, становить лінія: по річці Західна Двіна від кордону Росії з Латвією… далі вздовж річки Збруч до впадання її в річку Дністер».

У якому році було укладено договір?

варіанти відповідей

1918 р.

1919 р.

1920 р.

1921 р.

Запитання 12

Карта-карикатура, зображена на фото, ілюструє події

варіанти відповідей

1914 р.

1917 р.

1919 р.

1921 р.

Запитання 13

Масова націоналізація підприємств була характерна для політики радянської влади в Україні в період

варіанти відповідей

1919-1920 рр.

1921-1928 рр.

1929-1932 рр.

1933-1935 рр.

Запитання 14

Коли оприлюднено відозву, уривок з якої наведено:

«Дня 19 жовтня Твоєю волею утворилася на українських землях бувшої Австро-Угорської монархії Українська Держава та її найвища влада – Українська Національна Рада. З нинішнім днем Українська Національна Рада обійняла владу в столичнім місті Львові й на цілій території Української Держави…»?

варіанти відповідей

1917 р.

1918 р.

1919 р.

1920 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест