Україна в повоєнний період (1945-1955 рр.)

Додано: 27 листопада 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 47 разів
10 запитань
Запитання 1

Укажіть особливості процесу післявоєнної відбудови народного господарства УРСР (1945-початок 1950-х рр) (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

спрямування основної частини капіталовкладень у сільське господарство та соціальну сферу

використання західної фінансової та технічної допомоги за "планом Маршалла"

першочергова відбудова галузей важкої промисловості, транспотру та енергетики

опора лише на власні сили та ресурси Рдянського Союзу

пріоритетний розвиток сільського господарства як джерела фінансування промисловості

збіглася з процесом радянізації західних областей

засудження культу особи Й. Сталіна

Запитання 2

"...Посуха, особливо в червні-липні, до всіх нщасть додала ще й свої. Врожай зернових вийшов доісторичний..., тобто 1 ц посіяли, а зібрали 3 ц у кращому випадку. Та ще який тоді був обробіток грунту? Сяк-так, аби вкинути зерно в землю. Поля обробляли переважно кіньми-клячами, коровами, лопатами, а збирали косами та жіночими руками. Бо чоловіки лишилися напівкаліками..."- уривок з історичного джерела про голод 1946-1947 рр. дає змогу визначити

варіанти відповідей

наслідки голоду

причини голоду

масштаби голоду

результати голоду

Запитання 3

Якими були причини голоду в УРСР у 1946-1947 рр. (три правильні вдповіді)?

варіанти відповідей

держана політика хлібозаготівлі

збройна боротьба УПА

повоєнна розруха

несприятливі погодні умови (посуха)

грошова реформа

вибори до Верховної Ради УРСР

широкомасштабна меліорація земель

Запитання 4

Укажіть рису, характерну для відбудови промисловості в Україні після Другої світової війни

варіанти відповідей

використання досягнень науково-технічної революції

уведення госпрозрахунку та надання самостійності підприємствам

здійснення відбудови централізовано за державним п′ятирічним планом

отримання фінансової та технічної допомоги США за "планом Маршалла"

Запитання 5

Установіть відповідність.

1 «відбудова»

2 «холодна війна»

3 депортація

4 космополіти

А вигнання, висилка окремих осіб чи цілих народів

Б конфронтація між СРСР і США у різних галузях

В період історії у перші роки після закінчення Другої світової війни

Г система розподілу товарів державою різним категоріям

Д ті, що проповідують байдуже ставлення до свого народу


варіанти відповідей

1-В, 2-Б, 3-A, 4-Д. 

1-В, 2-Б, 3-A, 4-Г

1-А, 2-Б, 3-Г, 4-Д. 

1-В, 2-Г, 3-A, 4-Д. 

Запитання 6

Установіть послідовність подій.

А загибель Романа Шухевича (Тараса Чупринки)

Б конференція у Сан-Франциско, УРСР стала співзасновницею ООН

В післявоєнний (третій) радянський голодомор

Г проведення операції «Захід»


варіанти відповідей

А,Б,В,Г

 Б, Д, Г, А. 

 Б, В, Г, А. 

 Д, В, Г, Б. 

Запитання 7

Укажіть методи опору членів ОУН-УПА у боротьбі з радянським режимом.

1 військові операції з використанням артилерії, важких мінометів, танків

2 організація мітингів, демонстрацій, маршів протесту, публічних голодувань

3 погрози, побиття, знищення агентів спецслужб, партійних і державних чиновників, колаборантів з місцевого населення

4 подання до судових інстанцій позовів про порушення конституції та законів

5 поширення листівок та інших друкованих видань на захист ідеї незалежності України

6 раптові напади на невеликі військові підрозділи, міліцію, загони спецслужб

7 створення в захоплених містах баз для боротьби з радянською владою


варіанти відповідей

1,2,3

4,5,6

 3, 5,6

3,5,7

Запитання 8

Й. Сталін помер

варіанти відповідей

у березні 1952 р.

 у вересні 1952 р.

  у березні 1953 р.

 у вересні 1953 р.

Запитання 9

Система правління, що виникла після смерті Й. Сталіна

варіанти відповідей

«одноосібне керівництво»

 «колективне керівництво»

«дружне керівництво»

Запитання 10


Рішення Верховної Ради СРСР про передання Кримської області до складу УРСРваріанти відповідей

прийнято з міркувань економічної доцільності.

ухвалено з метою забезпечення лояльності української політичної еліти до союзного керівництва.

передбачало створення головної військово-морської бази СРСР.

приурочено святкуванню 300-річчя Переяславської ради.

наголошувало на захисті прав і свобод кримських татар.

визначало статус півострова як адміністративно-територіальної одиниці республіки.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест