Демографічні процеси та статево - віковий склад населення світу та України

Тест виконано: 291 раз
20 запитань
Запитання 1

Природний рух населення характеризується такими показниками, як:


варіанти відповідей

тривалість життя

природний приріст

 народжуваність

 чисельність населення

смертність

Запитання 2

Природній приріст визначають як:


варіанти відповідей

 добуток показників народжуваності та смертності

 частку показників народжуваності та смертності

 різницю показників народжуваності та смертності

 суму показників народжуваності та смертності

Запитання 3

Стрімке збільшення кількості населення називають:


варіанти відповідей

 демографічною кризою

 демографічним переходом

 демографічним вибухом

 демографічним приростом

Запитання 4

Показники природного руху населення вимірюються у: 


варіанти відповідей

 особах

 відсотках

проміле

  роках

Запитання 5

Явище, при якому смертність вища за народжуваність, має назву:


варіанти відповідей

депопуляція

  демографія

 міграція

діаспора

Запитання 6

Зростання частки людей літнього віку має назву

 


варіанти відповідей

Депопуляція

Демографія

"Старіння нації"

Міграції

Запитання 7

Виїзд людей за межі країни із зміною місця перебування назавжди або на певний проміжок часу, називають:

варіанти відповідей

Еміграція

Депопуляція

 Імміграція

 Діаспора

Запитання 8

Виберіть країни світу, в яких живуть найдовше.


варіанти відповідей

 Японія

  Індія

 США

Китай

Запитання 9

Проживання українців поза етнічною територією внаслідок добровільної або примусової еміграції з політичних чи економічних причин називають:


варіанти відповідей

міграційною політикою

 українською діаспорою

 імміграцією

 депопуляцією

Запитання 10

Наука, яка вивчає розмір, структуру, дінаміку руху і розвиток населення - це:

варіанти відповідей

Демографія

Етнографія

Статистика

Географія

Запитання 11

 Яка головна причина "демографічного вибуху" ХХ століття?

варіанти відповідей

Зростання рівня народжуваності в розвинених країнах

Стрімке зменшення смертності в країнах, що розвиваються

Високі темпи розвитку високорозвинених країн

Зростання обсягу міграції

Запитання 12

Укажіть одну з основних причин демографічного старіння населення в країнах Європейського Союзу та Японії

варіанти відповідей

виїзд значної частки молоді в інші країни

збільшення тривалості життя

збільшення припливу мігрантів похилого віку

висока народжуваність

Запитання 13

Проаналізуйте діаграму зміни кількості населення України. Визначте риси, що характеризують демографічні процеси в Україні з 1995 року

варіанти відповідей

демографічний вибух

негативний природний приріст

депопуляція

збільшення частки людей похилого віку

демографічна молодість населення

Запитання 14

Виберіть з переліку три країни з найбільшою чисельністю населення:

варіанти відповідей

Китай

Індія

США

Росія

Японія

Німеччина

Бразилія

Запитання 15

Найбільша частка населення світу проживає в регіоні

варіанти відповідей

Азія

Європа

Африка

Америка

Австралія

Запитання 16

Країни, що переживають демографічну кризу проводять політику спрямовану на:

варіанти відповідей

пониження народжуваності

використовують гасла: "Одна сім'я - одна дитина"

 підвищення народжуваності

використовують гасла: "Нас двоє - нам двоє"

Запитання 17

До якого виду міграцій відноситься переселення людей з зони Чорнобильської катастрофи

варіанти відповідей

політичні

економічні

національні

екологічні

Запитання 18

Які існують види міграцій за напрямом

варіанти відповідей

примусові

тимчасові

внутрішні

зовнішні

економічні

організовані

Запитання 19

В якій частині України протягом багатьох років спостерігається вищі показники природного приросту

варіанти відповідей

Східна

Західна

Північна

Південна

Запитання 20

Статево-вікова піраміда зображує

варіанти відповідей

співвідношення чоловічого та жіночого населення різного віку

дінаміку зміни кількості чоловіків та жінок за певний період часу

зміну природного приросту населення на певній території

особливості розміщення населення на певній території

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест